sobota, 2 marca, 2024

Nasze serwisy:

Więcej

  Rekordowe przychody Grupy mBanku w 2023 roku

  Zobacz również

  W ubiegłym roku Grupa mBanku zanotowała najwyższe w historii wyniki operacyjne. Rezultaty obciążyły jednak koszty rezerw na kredyty frankowe.

  - Reklama -


  W 2023 roku Grupa mBanku zanotowała rekordowe przychody w wysokości 10,8 mld zł, dzięki najwyższemu w historii wynikowi odsetkowemu na poziomie prawie 8,9 mld zł. Po wyłączeniu wpływu tzw. „wakacji kredytowych”, wzrósł on o 22 proc. w skali roku. Marża odsetkowa netto również była rekordowa i poprawiła się o 0,5 punktu procentowego względem 2022 roku. W całym 2023 roku wyniosła 4,2 proc. Z kolei wynik prowizyjny wyniósł 1,9 mld zł i był niższy o blisko 10 proc. w skali roku. Główną przyczynę spadku stanowiły podwyższone koszty związane z wypełnianiem wymogów regulacyjnych.


  Koszty ogółem wyniosły 3,1 mld zł i obniżyły się w ujęciu rocznym o 7,4 proc. na skutek efektu bazy z 2022 roku. Bank był wówczas obciążony przez nadzwyczajne wpłaty na System Ochrony Instytucjonalnej (IPS) oraz Fundusz Wsparcia Kredytobiorców, a także wyższe składki na Bankowy Fundusz Gwarancyjny. Pomimo ogólnej presji inflacyjnej, Grupa mBanku zachowała znakomitą efektywność, której dowodem jest wskaźnik koszty/dochody na poziomie 28,5 proc.


  Wyższe koszty ryzyka w 2023 roku, które sięgnęły 93 punktów bazowych, były pochodną wpływu czynników makroekonomicznych i rynkowych na sytuację klientów oraz negatywnych efektów jednorazowych. Jednocześnie potwierdzeniem ogólnie dobrej jakości aktywów Grupy mBanku jest wskaźnik NPL oscylujący wyraźnie poniżej średniej dla polskiego sektora. Na koniec 2023 roku wyniósł on 4,2 proc.


  Wysoki wynik z bieżącej działalności wypracowany przez Grupę mBanku został prawie w całości pochłonięty przez koszty ryzyka prawnego związanego z portfelem walutowych kredytów hipotecznych. W konsekwencji utworzenia na te umowy w 2023 roku rezerw na łączną kwotę 4,9 mld zł, zysk netto wyniósł 24,1 mln zł.


  Bank skupia się na programie ugód. Do końca stycznia 2024 roku zawarł ich ponad 14 tysięcy, w tym coraz więcej z klientami znajdującymi się w postępowaniu sądowym z bankiem.


  Te działania, wraz z kolejnymi decyzjami o zwiększaniu rezerw, sprawiły, że wskaźnik pokrycia aktywnego portfela kredytowego we frankach szwajcarskich zbliżył się na koniec 2023 roku do niemal 100 proc.
  W 2023 roku Grupa mBanku nadal odnotowywała wyraźną dysproporcję pomiędzy dynamikami wolumenów biznesowych. Kredyty brutto, po wyłączeniu efektu kursowego, spadły o 3,1 proc. do 117,2 mld zł. Powodem były głównie korekty księgowe powiązane z portfelem hipotek walutowych pomniejszające ich wartość bilansową oraz spowolnienie nowego finansowania.


  Z kolei depozyty klientów zgromadzone w mBanku zwiększyły się w porównaniu do grudnia 2022 roku o 6,5 proc. do 185,5 mld zł. Udział rynkowy w depozytach detalicznych ogółem sięgnął 8,4 proc., a dla przedsiębiorstw podniósł się nieznacznie do 11,0 proc.


  Dzięki działaniom ukierunkowanym na ograniczanie aktywów ważonych ryzykiem, w tym trzeciej transakcji sekurytyzacji, nadwyżka ponad minimalne wymogi regulacyjne zwiększyła się i na koniec 2023 roku wynosiła 5,6 p.p. dla wskaźnika Tier I oraz 5,9 p.p. dla łącznego współczynnika kapitałowego, potwierdzając stabilną i bezpieczną sytuację banku.

  ŹródłomBank
  guest
  0 komentarzy
  Inline Feedbacks
  View all comments
  - Reklama -

  Najnowsze

  Nowe promocje Play dla domu – światłowód i telewizja w supercenie z Netflix w cenie abonamentu

  Play wprowadza pakiety rozrywki w najlepszej cenie – światłowód z dostępem do serwisu Netflix w supercenie już od 50...