sobota, 2 marca, 2024

Nasze serwisy:

Więcej

  Apple przedstawia zmiany, które na terenie Unii Europejskiej obejmą iOS, Safari i App Store

  Zobacz również

  Firma Apple przedstawia dziś zmiany, które obejmą iOS, Safari i App Store w związku z wymogami aktu o rynkach cyfrowych (Digital Markets Act – DMA) i które będą miały wpływ na aplikacje deweloperów na terenie Unii Europejskiej (UE). Zmiany niosą za sobą ponad 600 nowych interfejsów API, rozbudowane analizy aplikacji, funkcje w zakresie alternatywnych silników przeglądarek oraz opcje przetwarzania płatności i dystrybucji aplikacji iOS. Wraz z każdą zmianą Apple wprowadza nowe zabezpieczenia, które ograniczają – ale nie eliminują – czynniki ryzyka, na które z powodu DMA narażeni są użytkownicy w UE. Stawiając te kroki, Apple sygnalizuje, że zamierza nadal zapewniać najlepsze i jak najbezpieczniejsze doświadczenia dla użytkowników w UE.

  - Reklama -


  Nowe opcje przetwarzania płatności i pobierania aplikacji na iOS otwierają nowe furtki dla szkodliwego oprogramowania, oszustw i wyłudzeń, nielegalnych i nieodpowiednich treści oraz innych zagrożeń dla prywatności i bezpieczeństwa. Dlatego Apple wprowadza mechanizmy ochrony – m.in. Notaryzację dla aplikacji iOS, uwierzytelnianie dla deweloperów aplikacji handlowych oraz ujawnianie informacji dotyczących alternatywnych płatności – w celu ograniczania ryzyka i zapewniania najlepszych i jak najbezpieczniejszych doświadczeń dla użytkowników w UE. Jednak mimo wprowadzenia tych rozwiązań wiele zagrożeń nadal będzie występować.


  Deweloperzy mogą dowiedzieć się więcej na temat tych zmian na stronie Apple Developer Support i rozpocząć testowanie nowych funkcji w wersji beta systemu iOS 17.4. Nowe rozwiązania staną się dostępne dla użytkowników 27 państw UE z początkiem marca 2024 r.


  Ogłoszone dziś zmiany spełniają wymogi aktu o rynkach cyfrowych obowiązującego w Unii Europejskiej, a jednocześnie pomagają chronić użytkowników w UE przed nieubłaganym wzrostem zagrożeń dla prywatności i bezpieczeństwa, które niosą za sobą te przepisy. Naszym priorytetem pozostaje zapewnianie najlepszych i jak najbezpieczniejszych doświadczeń dla użytkowników w UE i na całym świecie, stwierdził Phil Schiller, ekspert Apple Fellow. – Deweloperzy mogą teraz dowiedzieć się więcej m.in. na temat nowych narzędzi i warunków w zakresie alternatywnych sposobów dystrybuowania aplikacji i alternatywnych metod przetwarzania płatności, nowych rozwiązań dotyczących alternatywnych silników przeglądarek czy płatności zbliżeniowych. Co najważniejsze, deweloperzy – jeśli tylko chcą – mogą zdecydować się pozostać na tych samych warunkach handlowych.


  Zmiany dotyczące aplikacji w UE wynikają z uznania iOS, Safari i App Store przez Komisję Europejską za „podstawową usługę platformową” w rozumieniu aktu o rynkach cyfrowych. W marcu Apple udostępni nowe zasoby, które pomogą użytkownikom w UE zrozumieć, jakich zmian mogą się spodziewać. Dotyczy to również wskazówek, które ułatwią użytkownikom w UE poradzenie sobie z wyzwaniami, jakie niesie DMA – w tym mniej intuicyjną obsługą – i sprawdzonych praktyk w zakresie nowych zagrożeń wiążących się z pobieraniem aplikacji i przetwarzaniem płatności poza App Store.


  Firma Apple ogłosiła również nowe rozwiązania w zakresie streamowania gier, dostępne dla deweloperów aplikacji na całym świecie, oraz ponad 50 przygotowywanych raportów poświęconych kwestiom takim jak interakcje, handel czy sposoby korzystania z aplikacji.


  Zmiany w iOS
  Apple wprowadza w iOS szereg zmian, aby spełnić wymagania DMA na terenie UE. Z perspektywy deweloperów zmiany te obejmują nowe opcje dystrybuowania aplikacji. Przedstawiamy zmiany, które pojawią się w iOS na terenie UE:

  • Nowe opcje dystrybuowania aplikacji iOS w alternatywnych sklepach z aplikacjami – w tym nowe interfejsy API i narzędzia, które pozwolą deweloperom zaoferować swoje aplikacje iOS do pobrania w alternatywnych sklepach z aplikacjami.
  • Nowa architektura i nowe interfejsy API do tworzenia alternatywnych sklepów z aplikacjami – umożliwią twórcom sklepów instalowanie aplikacji i zarządzanie aktualizacjami w imieniu deweloperów innych niż dedykowani dla ich sklepu z aplikacjami.
  • Nowe architektury i interfejsy API dla alternatywnych silników przeglądarek – pozwolą deweloperom wykorzystywać silniki przeglądarek, inne niż WebKit, na potrzeby aplikacji przeglądarkowych oraz aplikacji z możliwością przeglądania internetu.
  • Formularz interoperacyjności – za pośrednictwem którego deweloperzy mogą zgłaszać dodatkowe potrzeby w zakresie integracji z funkcjami sprzętowymi i programowymi iPhone’a i systemu iOS.


  Zgodnie z zapowiedzią Komisji Europejskiej firma Apple wprowadza także wymagane przez DMA zmiany w zakresie płatności zbliżeniowych. Obejmują one nowe interfejsy API, które umożliwiają deweloperom wykorzystywanie technologii NFC w aplikacjach do bankowości i zarządzania finansami na obszarze całego Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Ponadto na terenie UE firma Apple wprowadza także nowe mechanizmy kontroli, które pozwolą użytkownikom ustawić aplikację do płatności zbliżeniowych innej firmy lub alternatywny sklep z aplikacjami jako domyślnie wybrane.


  Dodatkowe rozwiązania udostępnione deweloperom aplikacji w UE nieuchronnie niosą za sobą nowe zagrożenia dla użytkowników Apple i ich urządzeń. Apple nie może całkowicie wyeliminować tego ryzyka, jednak – w ramach wyznaczanych przez DMA – podejmie starania majace na celu jego ograniczenie. Zabezpieczenia te zostaną już wdrożone, gdy użytkownicy, zaczynając od marca, będą pobierać system iOS 17.4 lub jego nowszą wersję. To m.in.:

  • Notaryzacja aplikacji iOS – podstawowa weryfikacja obejmująca wszystkie aplikacje bez względu na ich kanał dystrybucji, która skupia się na bezpieczeństwie platformy i ochronie użytkowników. Notaryzacja łączy zautomatyzowane kontrole z weryfikacją przeprowadzaną przez człowieka.
  • Arkusze instalacji aplikacji – wykorzystują informacje pozyskane podczas Notaryzacji do zapewnienia krótkich opisów aplikacji i ich funkcji przed pobraniem, wraz z informacjami o deweloperze, zrzutami ekranu i innymi niezbędnymi danymi.
  • Autoryzacje twórców sklepów – pozwalają zyskać pewność, że deweloperzy sklepów będą spełniać kolejne wymogi mające na celu ochronę zarówno użytkowników, jak i samych deweloperów.
  • Dodatkowe zabezpieczenia przed szkodliwym oprogramowaniem – uniemożliwiają uruchomienie aplikacji iOS, jeśli po ich zainstalowaniu na urządzeniu użytkownika okaże się, że zawierają szkodliwe oprogramowanie.


  Mechanizmy te – w tym Notaryzacja aplikacji iOS i autoryzacja twórców sklepów – pomagają w ograniczaniu części zagrożeń dla prywatności i bezpieczeństwa, na które narażeni są użytkownicy iOS w UE. Wśród nich znajdują się szkodliwe oprogramowanie i złośliwy kod, a także ryzyko instalowania aplikacji niespełniających rzekomo posiadanych funkcji czy działających niezgodnie z oświadczeniem dewelopera.


  Jednak Apple nie może w pełni reagować na inne zagrożenia – w tym aplikacje wykorzystywane do wyłudzeń, oszustw i nadużyć czy aplikacje narażające użytkowników na nielegalne, nieodpowiednie czy szkodliwe treści. Ponadto aplikacje wykorzystujące alternatywne silniki przeglądarek – inne niż WebKit od Apple – mogą negatywnie wpływać na doświadczenia użytkownika, w tym na wydajność systemu czy żywotność baterii.


  Apple zobowiązuje się w maksymalnym stopniu chronić prywatność, bezpieczeństwo i jakość doświadczeń użytkownika iOS w UE w ramach wyznaczanych przez DMA. Przykładowo, Kontrola śledzenia przez aplikacje będzie nadal działać z aplikacjami dystrybuowanymi poza App Store. Funkcja ta pyta użytkowników o zgodę, zanim deweloperzy zaczną śledzić ich dane w aplikacjach lub na stronach internetowych. Jednak wymogi DMA oznaczają, że funkcje App Store – w tym Udostępnianie zakupów w rodzinie czy Poproś o zakup – nie będą działać z aplikacjami pobranymi poza App Store.


  Zmiany te wejdą w życie w marcu. Apple udostępni wtedy więcej szczegółowych zasobów objaśniających opcje dostępne dla użytkowników – w tym sprawdzone praktyki dotyczące ochrony ich prywatności i bezpieczeństwa.


  Zmiany w Safari
  Obecnie użytkownicy iOS mają już możliwość ustawienia przeglądarki innej niż Safari jako domyślnej. W odpowiedzi na wymogi DMA firma Apple wprowadza również nowy ekran wyboru, który pojawi się, gdy użytkownik po raz pierwszy uruchomi Safari w systemie iOS 17.4 lub nowszym. Ekran ten poinformuje użytkowników w UE o wyborze domyślnej przeglądarki z listy dostępnych opcji.


  To zmiana wynikająca z wymogów DMA. Oznacza, że użytkownicy w UE zobaczą listę domyślnych przeglądarek, jeszcze zanim będą mieli możliwość zrozumienia, jakie opcje są dla nich dostępne. Ponadto ekran będzie przeszkadzać użytkownikom w UE, którzy pierwszy raz uruchomią Safari, chcąc przejść na określoną stronę internetową.


  Zmiany w App Store
  W App Store firma Apple wprowadzi szereg zmian obejmujących deweloperów aplikacji na rynek UE, które dotkną aplikacje we wszystkich systemach operacyjnych Apple – iOS, iPadOS, macOS, watchOS i tvOS. Zmiany zakładają też nowe sposoby informowania użytkowników w UE o zagrożeniach związanych z metodami alternatywnymi wobec bezpiecznych płatności w App Store.


  Z perspektywy deweloperów zmiany są następujące:

  • Nowe sposoby wykorzystywania dostawców usług płatniczych – w obrębie aplikacji dewelopera na potrzeby przetwarzania płatności za towary i usługi cyfrowe.
  • Nowe opcje zewnętrznego przetwarzania płatności – użytkownicy mogą finalizować transakcje za towary i usługi cyfrowe na zewnętrznych stronach internetowych deweloperów. Deweloperzy mogą też informować użytkowników w UE o promocjach, zniżkach i innych ofertach dostępnych poza ich aplikacjami.
  • Narzędzia do planowania biznesowego – umożliwią deweloperom szacowanie opłat i analizowanie wskaźników powiązanych z nowymi warunkami handlowymi Apple dotyczącymi aplikacji na terenie UE.
  • Zmiany obejmują także nowe działania mające na celu ochronę i informowanie użytkowników w UE, m.in.:
  • Etykiety produktów na stronach App Store – informują użytkowników, gdy pobierana przez nich aplikacja wykorzystuje alternatywne metody przetwarzania płatności.
  • Arkusze informacyjne w aplikacjach – informują użytkowników, gdy transakcja przestaje być nadzorowana przez Apple i gdy deweloper przekierowuje ich w celu dokonania transakcji z wykorzystaniem alternatywnej metody płatności.
  • Nowe procesy weryfikacji aplikacji – pozwalają sprawdzić, czy deweloperzy w sposób właściwy przekazują informacje o transakcjach wykorzystujących alternatywne metody przetwarzania płatności.
  • Rozszerzone informacje o przetwarzaniu danych na stronie Apple Dane i prywatność – w tym miejscu użytkownicy z UE mogą uzyskać nowe informacje dotyczące wykorzystania App Store i przesłać je do odpowiedniego podmiotu.


  W przypadku aplikacji wykorzystujących alternatywne metody płatności firma Apple nie będzie mogła dokonywać zwrotów, a wsparcie zapewniane klientom zmagającym się z problemami technicznymi czy próbami wyłudzenia bądź oszustwa będzie mniejsze. Przydatne funkcje App Store – takie jak Zgłoś problem, Chmura rodzinna czy Poproś o zakup – również nie będą dostępne dla tych transakcji. Użytkownicy mogą spotkać się z koniecznością udostępnienia informacji o płatności dodatkowym podmiotom, co stwarza więcej okazji do kradzieży wrażliwych danych finansowych. Ponadto historia zakupów i opcje zarządzania subskrypcjami w App Store będą uwzględniały tylko transakcje dokonane za pomocą działającego w App Store systemu zakupów w aplikacji.


  Nowe warunki handlowe dotyczące aplikacji w UE
  Firma Apple udostępnia dziś także nowe warunki handlowe dla deweloperów aplikacji w Unii Europejskiej. Deweloperzy mogą zaakceptować nowe warunki handlowe lub pozostać na dotychczasowych warunkach Apple. Aby korzystać z nowych możliwości w zakresie alternatywnych sposobów dystrybucji lub alternatywnych opcji przetwarzania płatności, deweloperzy muszą przyjąć nowe warunki handlowe dotyczące aplikacji w UE.


  Nowe warunki handlowe dotyczące aplikacji w UE są niezbędne, by sprostać wymogom DMA w zakresie alternatywnych opcji dystrybucji i metod przetwarzania płatności. Obejmuje to też strukturę opłat, która odzwierciedla multum sposobów, w jakie Apple przynosi korzyści działalności biznesowej deweloperów – w tym dystrybucję i widoczność w App Store, bezpieczne przetwarzanie płatności w App Store, zaufaną i bezpieczną platformę mobilną Apple, a także wszystkie narzędzia i technologie umożliwiające tworzenie i udostępnianie innowacyjnych aplikacji użytkownikom na całym świecie.


  Bez względu na to, na które warunki handlowe się zdecydują, deweloperzy mogą nadal korzystać w UE z możliwości bezpiecznego przetwarzania płatności w App Store i udostępniania swoich aplikacji w App Store. Oba zestawy warunków odzwierciedlają długoletnie zaangażowanie Apple w doskonalenie ekosystemu aplikacji tak, by otwierał znakomite szanse przed wszystkimi deweloperami.


  Deweloperzy, którzy wybiorą nowe warunki handlowe, będą mogli dystrybuować aplikacje iOS w App Store i/lub alternatywnych sklepach z aplikacjami. Będą też mogli zdecydować się na alternatywne metody przetwarzania płatności w aplikacjach przeznaczonych na rynek UE dostępnych w App Store na wszystkich systemach operacyjnych Apple.


  Nowe warunki handlowe dotyczące aplikacji iOS w UE obejmują trzy składowe:

  • Obniżona prowizja – aplikacje iOS w App Store będą obciążone obniżoną prowizją w wysokości 10 procent (w przypadku większości deweloperów i subskrypcji po pierwszym roku) lub 17 procent w przypadku transakcji dotyczących cyfrowych towarów i usług.
  • Opłata za przetwarzanie płatności – aplikacje iOS w App Store mogą korzystać z metody przetwarzania płatności w App Store za dodatkową opłatą w wysokości 3 procent. Deweloperzy mogą zaimplementować rozwiązanie dostawcy usług płatniczych w swojej aplikacji lub odesłać użytkowników na ich stronę internetową w celu przetworzenia płatności bez dodatkowej opłaty na rzecz Apple.
  • Opłata za podstawowe technologie – aplikacje iOS dystrybuowane w App Store i/lub alternatywnym sklepie z aplikacjami będą przez rok obciążone kwotą w wysokości 0,50 EUR za każdą pierwszą instalację w roku po przekroczeniu progu 1 miliona.


  W przypadku aplikacji iPadOS, macOS, watchOS i tvOS przeznaczonych na rynek UE deweloperzy, którzy przetwarzają płatności z wykorzystaniem rozwiązań dostawcy usług płatniczych lub poprzez odesłanie użytkowników do ich strony internetowej, uzyskają wynoszącą 3 procent obniżkę prowizji należnej Apple.


  Ponadto Apple udostępnia kalkulator opłat i nowe raporty, które pomogą deweloperom aplikacji oszacować potencjalny wpływ nowych warunków handlowych na ich działalność. Deweloperzy mogą dowiedzieć się więcej na temat tych zmian na nowej stronie Apple Developer Support i rozpocząć testowanie nowych funkcji w wersji beta systemu iOS 17.4.

  ŹródłoApple
  guest
  0 komentarzy
  Inline Feedbacks
  View all comments
  - Reklama -

  Najnowsze

  Nowe promocje Play dla domu – światłowód i telewizja w supercenie z Netflix w cenie abonamentu

  Play wprowadza pakiety rozrywki w najlepszej cenie – światłowód z dostępem do serwisu Netflix w supercenie już od 50...