GSMService.pl
  • nowości
  • artykuły
  • gry
Szukaj
Szukaj
Szukaj
Tu jesteś: GSMService.pl » Aktualności

Multimedia Polska publikuje wyniki finansowe za I półrocze 2013

Dodał: Monika Kowalczewska - opublikowano: 2013-08-28 13:48 - czytano: 293 razy - dodaj komentarz
Multimedia Polska publikuje wyniki finansowe za I półrocze 2013Grupa Multimedia Polska wypracowała w I półroczu 2013 r. 350,7 mln zł przychodów, co oznacza wzrost o 5,5%, w porównaniu do tego samego okresu 2012 r. Rosnące przychody to efekt wzrostów w segmencie telewizji cyfrowej, a także w segmencie szerokopasmowego dostępu do Internetu oraz wyniki przejętych spółek Stream Communications, Diana oraz Transmitel. Grupa odnotowała nieznaczny spadek przychodów w segmencie telewizji analogowej, w głównej mierze z powodu migracji
REKLAMA
zęści klientów (zwłaszcza korzystających z najtańszych abonamentów) do naziemnej telewizji cyfrowej oraz z powodu zakłócenia procesów sprzedaży procesem cyfryzacji.

- Biorąc pod uwagę trudną sytuację makroekonomiczną i zakłócający nasze działania sprzedażowe realizowany w pierwszym półroczu proces cyfryzacji naziemnej telewizji w Polsce, odnotowany wzrost przychodów i EBITDA daje powody do zadowolenia. To efekt konsekwentnie realizowanego rozwoju organicznego i udanych akwizycji zrealizowanych w ostatnim czasie – mówi Andrzej Rogowski, Prezes Zarządu Multimedia Polska. – Trudny okres cyfryzacji wykorzystaliśmy na przygotowanie nowej strategii produktowej i sprzedażowej. Oczekujemy, że działania, które zrealizowaliśmy w I półroczu 2013r., powinny pozytywnie przełożyć się na wyniki kolejnych kwartałów, co potwierdzają już osiągane wyniki ostatnich miesięcy.

Przychody
W I półroczu 2013 r. blisko połowę tj. 49,6% stanowiły wpływy ze sprzedaży usług telewizyjnych i ponad 30% ze sprzedaży Internetu. Strukturę przychodów uzupełniają usługi głosowe – 16,8% oraz pozostała sprzedać – 3,4%.

Przychód na abonenta w ujęciu miesięcznym (ARPU) wyniósł w I półroczu 2013 r. 68,2 zł. Nieznaczny spadek ARPU względem I półrocza 2012 to efekt nowej polityki sprzedażowej. Aktualnie Grupa koncentruje działania na grupie klientów generujących najwyższe marże. Dodatkowo wprowadzony został system „cen pośrednich” dla abonentów kończących etap promocji. W opinii Zarządu w perspektywie średnio i długoterminowej nowa strategia pozwoli na zwiększanie zarówno ARPU, jak i ilości klientów, a w konsekwencji także przychodów. Ponadto działania te mają na celu ograniczenie wskaźnika rezygnacji (churn). Pierwsze efekty widać już w II kwartale 2013, gdzie churn we wszystkich segmentach działalności wykazywał istotną tendencję spadkową.

Multimedia Polska na koniec czerwca 2013 r. dostarczały swoim klientom  ponad 1,77 mln usług, czyli około 5,2%  więcej niż rok wcześniej. Wzrost liczby RGU, głównie w obszarze telewizji cyfrowej i Internetu, to przede wszystkim efekt akwizycji. Grupa świadomie zwolniła dynamikę wzrostu RGU, koncentrując swoje działania na klientach generujących wyższe przychody, a także zapewniających spółce satysfakcjonujące marże.

Grupa nadal odnotowuje wzrost sprzedaży pakietów usług. Z Triple Play (wszystkie trzy główne usługi) na koniec I półrocza. 2013 r. korzystało 122 tys. abonentów – około 8% więcej niż przed rokiem. W przypadku Double Play (dwie wybrane usługi) Multimedia Polska sprzedały na koniec I półrocza 2013 r. 288 tys. tego typu pakietów tj. o blisko 6% więcej niż rok wcześniej. Utrzymująca się popularność pakietów pozwala utrzymywać wskaźnik RGU na abonenta na rekordowo wysokim poziomie 2,15 (I półrocze 2013 r.).

EBITDA i zysk netto
W I półroczu 2013 r. skorygowany EBITDA (zysk operacyjny plus amortyzacja, skorygowany o zdarzenia jednorazowe) wyniósł 179,1 mln zł i był o 5,4% wyższy niż w tym samym okresie 2012 r.

Grupa utrzymuje relatywnie niski poziom kosztów operacyjnych na RGU w ujęciu miesięcznym. Eliminując zdarzenia jednorazowe, wskaźnik ten na koniec I półrocza 2013 wyniósł 16,5 zł i utrzymywał się na analogicznym poziomie jak rok wcześniej.

W I półroczu 2013 r. Grupa odnotowała 1,7 mln zł straty netto, wobec 29,6 mln zł zysku netto odnotowanego w I półroczu 2012. Strata netto w I półroczu 2013 wynika z kosztów jednorazowych związanych z restrukturyzacją zadłużenia oraz programem opcji pracowniczych. Łączne koszty jednorazowe z tych dwóch tytułów wyniosły 36,5 mln zł, co oznacza, że podstawowy biznes wygenerował w I półroczu 2013 zysk netto większy o ok.16% niż w analogicznym okresie minionego roku. Zysk ten jednak został skonsumowany przez koszty zdarzeń jednorazowych, o których mowa powyżej. W kolejnych kwartałach Zarząd nie przewiduje tego typu zdarzeń, co oznacza istotną poprawę wyniku netto w drugim półroczu 2013.

Telewizja
W I półroczu 2013 r. Grupa wypracowała 63,3 mln zł przychodów w segmencie telewizji cyfrowej, czyli o 36% więcej niż rok wcześniej w tym samym okresie. W przypadku telewizji analogowej Grupa odnotowała 3,9% spadek. Podobnie jak w poprzednich okresach, rośnie znaczenie telewizji cyfrowej, która stanowi już 36% w strukturze przychodów całego segmentu telewizji.

Liczba RGU telewizji przekraczała 1 mln na koniec I półrocza 2013 r., w tym 300 tys. to usługi telewizji cyfrowej w technologii DTV oraz IPTV – to 22% więcej niż rok wcześniej. Łączna liczba RGU telewizji wzrosła o 48 tys. rok do roku. Jest to efekt akwizycji, a także pozyskiwania nowych klientów na nowo budowanych i istniejących sieciach.

- Kontynuujemy naszą strategię koncentracji na abonentach generujących wyższe przychody i marże, w dużej mierze rezygnując z głębokich promocji. Przejściowo ma to wpływ na liczbę RGU segmentu telewizji i osiągane przychody, ale w średnim i dłuższym terminie oczekujemy zarówno wzrostu tych wskaźników, jak i zwiększonej lojalności naszych klientów. Rozwój usług cyfrowej telewizji jest jednym z naszych priorytetów, ponieważ umożliwia nam oferowanie kolejnych usług dodanych i tym samym generowanie coraz większych przychodów, przy ograniczonych kosztach – komentuje Andrzej Rogowski.

Internet

W I półroczu 2013 Multimedia Polska odnotowały w segmencie Internetu przychody na poziomie 105,8 mln zł i jest to 11,6%. wzrost rok do roku. Liczba użytkowników Internetu wyniosła 485 tys. na koniec I półrocza 2013 r. i była o 7% większa niż rok wcześniej.

- Internet obok telewizji cyfrowej jest dziś naszym kluczowym produktem. Jego udział w przychodach przekroczył 30% i będzie nadal wzrastał. Dzięki zaawansowanym technologicznie rozwiązaniom i zaoferowaniu dużych prędkości w usłudze internetowej, w połączeniu z ofertą programową telewizji cyfrowej powiększonej o znaczącą ilość kanałów HD i bardzo atrakcyjną usługą głosową, możemy tworzyć korzystne i ciekawe pakiety, które lojalizują istniejących klientów, a także przyciągają nowych. Taką politykę będziemy kontynuować, stale doskonaląc jakość naszych usług i oferując je po atrakcyjnych cenach – mówi Andrzej Rogowski.

Usługi głosowe
W I półroczu 2013 r. przychody grupy Multimedia Polska z usług głosowych wyniosły 58,9 mln zł. Rok wcześniej było to 63,3 mln zł. Na koniec I półrocza 2013 r. Grupa sprzedała 284 tys. usług głosowych, czyli 3% więcej niż przed rokiem.

Inwestycje Multimedia Polska
Grupa Multimedia Polska zainwestowała w I półroczu 2013 r. 95,8 mln zł, z czego 85,5 mln zł stanowiły nakłady związane z rozbudową i modernizacją sieci a także aktywacją nowych usług. W ramach tych inwestycji m.in. przyłączono do sieci ok. 10 tys. nowych gospodarstw domowych. Pozostałe środki w kwocie 10,3 mln zł zostały przeznaczone na akwizycje.
Źródło: Multimedia
  • Dodaj do Google Bookmarks
  • Dodaj na Śledzika
  • Dodaj na Twitter
  • Dodaj do Wykop
  • Dodaj do Facebook
Aktualna ocena: 0.00
Dodaj komentarz:
dodaj komentarz
x
Trwa logowanie użytkownika...
login:
hasło:
zaloguj
Trwa logowanie użytkownika...
login:
hasło:
zaloguj
Wszelkie znaki i nazwy firmowe zastrzeżone są przez ich wlaścicieli i zostały użyte wyłącznie w celach informacyjnych.
GSMService.pl
content: 
  • Twitter
  • Facebook
odwiedź nas na: