GSMService.pl
  • nowości
  • artykuły
  • gry
Szukaj
Szukaj
Szukaj
Tu jesteś: GSMService.pl » Aktualności

Netia: Informacja o pośrednim nabyciu akcji Spółki

Dodał: Monika Kowalczewska - opublikowano: 2021-06-28 14:07 - czytano: 261 razy - dodaj komentarz
Netia: Informacja o pośrednim nabyciu akcji SpółkiNetia S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: "Spółka") przekazuje niniejszym do publicznej wiadomości, iż w dniu 28 czerwca 2021 r. otrzymała od TiVi Foundation z siedzibą w Vaduz, Liechtenstein (dalej "TiVi Foundation") zawiadomienie, na podstawie art. 69 ust. 2 pkt 2) w zw. z art. 69 ust. 1 oraz art. 69a ust. 1 pkt 3) ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (dalej "Ustawa o Ofercie"), o pośrednim nabyciu
REKLAMA
przez TiVi Foundation łącznie 16.332.115 akcji Spółki, w związku z nabyciem ww. liczby akcji Spółki przez Cyfrowy Polsat S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej "Cyfrowy Polsat"), będącą spółką zależną od spółki Reddev Investments Limited z siedzibą w Limassol, Cypr (dalej "Reddev"), która jest spółką zależną TiVi Foundation, w wyniku czego nastąpiła zmiana udziału przysługującego TiVi Foundation pośrednio w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki o ok. 4,87% (dalej "Zmiana Udziału").

Bezpośrednio przed Zmianą Udziału TiVi Foundation posiadała bezpośrednio i pośrednio łącznie 232.954.216 akcji Spółki, reprezentujące łącznie ok. 69,42% kapitału zakładowego Spółki oraz uprawniające do wykonywania 232.954.216 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki stanowiących łącznie ok. 69,42% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, w tym:

1) bezpośrednio 10 akcji Spółki, reprezentujących łącznie ok. 0,000003% kapitału zakładowego Spółki oraz uprawniających do wykonywania 10 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki stanowiących łącznie ok. 0,000003% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, oraz

2) pośrednio, poprzez Cyfrowy Polsat, będący spółką zależną od Reddev, która jest spółką zależną TiVi Foundation, 232.954.206 akcji Spółki, reprezentujące łącznie ok. 69,42% kapitału zakładowego Spółki oraz uprawniające do wykonywania 232.954.206 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki stanowiących łącznie ok. 69,42% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

Po Zmianie Udziału TiVi Foundation posiadała i na dzień zawiadomienia posiada bezpośrednio i pośrednio 249.286.331 akcji Spółki reprezentujące łącznie ok. 74,29% kapitału zakładowego Spółki oraz uprawniające do wykonywania 249.286.331 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, stanowiących łącznie ok. 74,29% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, w tym:

1) bezpośrednio 10 akcji Spółki, reprezentujących łącznie ok. 0,000003% kapitału zakładowego Spółki oraz uprawniających do wykonywania 10 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki stanowiących łącznie ok. 0,000003% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, oraz

2) pośrednio, poprzez Cyfrowy Polsat, będący spółką zależną od Reddev, która jest spółką zależną TiVi Foundation, 249.286.321 akcji Spółki, reprezentujące łącznie ok. 74,29% kapitału zakładowego Spółki oraz uprawniające do wykonywania 249.286.321 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki stanowiących łącznie ok. 74,29% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.
Źródło: Netia
  • Dodaj do Google Bookmarks
  • Dodaj na Śledzika
  • Dodaj na Twitter
  • Dodaj do Wykop
  • Dodaj do Facebook
Aktualna ocena: 0.00
Dodaj komentarz:
dodaj komentarz
x
Trwa logowanie użytkownika...
login:
hasło:
zaloguj
Trwa logowanie użytkownika...
login:
hasło:
zaloguj
Znajdź nas na Facebook'u
Wszelkie znaki i nazwy firmowe zastrzeżone są przez ich wlaścicieli i zostały użyte wyłącznie w celach informacyjnych.
GSMService.pl
content: 
  • Twitter
  • Facebook
odwiedź nas na: