GSMService.pl
  • nowości
  • artykuły
  • gry
Szukaj
Szukaj
Szukaj
Tu jesteś: GSMService.pl » Aktualności

WSA oddalił skargę TP

Dodał: AK - opublikowano: 2007-09-05 16:36 - czytano: 2253 razy - dodaj komentarz
TP znów przegrał z UKE. Sąd uznał, że Prezes UKE prawidłowo udzielił TP wyjaśnień w sprawie treści wydanej decyzji dla rynku 8.
REKLAMA
Na rozprawie w dniu 5 września 2007 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny rozpoznał skargę Telekomunikacji Polskiej S.A. na postanowienie Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej z dnia 18 stycznia 2007 r. utrzymujące w mocy wcześniejsze postanowienie z dnia 5 grudnia 2006 r. w sprawie wyjaśnienia treści decyzji Prezesa UKE z dnia 10 lipca 2006 r. sygn. DRTD-SMP-6043-6/06(16) rozstrzygającej, że na krajowym rynku świadczenia usługi rozpoczynania połączeń w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej nie występuje skuteczna konkurencja, wyznaczającej Telekomunikację Polską S.A. w Warszawie jako przedsiębiorcę telekomunikacyjnego posiadającego znaczącą pozycję na tym rynku i nakładającej na nią określone obowiązki regulacyjne (rynek 8).

Wojewódzki Sąd Administracyjny oddalił skargę Telekomunikacji Polskiej S.A.

Podając ustne motywy rozstrzygnięcia Sąd wskazał, że w postępowaniu sądowo-administracyjnym badana jest legalność wydanych przez Organ rozstrzygnięć tj. zgodność z przepisami prawa materialnego i procesowego. Sąd nie dopatrzył się uchybień, które powinny skutkować uchyleniem zaskarżonego postanowienia.

Odwołując się do orzecznictwa Naczelnego Sądu Administracyjnego dotyczącego art. 113 kpa Wojewódzki Sąd Administracyjny podkreślił, że zakres wyjaśnienia treści decyzji jest każdorazowo wyznaczony zakresem rozstrzygnięcia przyjętego w jej treści i Organ nie może udzielać wyjaśnień, które wykraczałyby poza ten zakres. Sąd wskazał, że Organ wyjaśnia treść decyzji tak, jak ją rozumiał, a wyjaśnienie treści decyzji nie może zastępować zaskarżenia decyzji.

Z uwagi na powyższe, Wojewódzki Sąd Administracyjny uznał, że rozstrzygnięcie ujęte w zaskarżonym postanowieniu było prawidłowe i przy jego wydaniu Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej nie dopuścił się uchybień wskazanych w skardze TP S.A.

Źródło: UKE
  • Dodaj do Google Bookmarks
  • Dodaj na Śledzika
  • Dodaj na Twitter
  • Dodaj do Wykop
  • Dodaj do Facebook
Aktualna ocena: 0.00
Dodaj komentarz:
dodaj komentarz
x
Trwa logowanie użytkownika...
login:
hasło:
zaloguj
Trwa logowanie użytkownika...
login:
hasło:
zaloguj
Znajdź nas na Facebook'u
Wszelkie znaki i nazwy firmowe zastrzeżone są przez ich wlaścicieli i zostały użyte wyłącznie w celach informacyjnych.
GSMService.pl
content: 
  • Twitter
  • Facebook
odwiedź nas na: