GSMService.pl
  • nowości
  • artykuły
  • gry
Szukaj
Szukaj
Szukaj
Tu jesteś: GSMService.pl » Aktualności

UKE: Zmiana oferty SOR

Dodał: Monika Kowalczewska - opublikowano: 2014-06-24 11:25 - czytano: 554 razy - dodaj komentarz
UKE: Zmiana oferty SOR18 czerwca 2014 r. Prezes UKE, po przeprowadzeniu postępowania administracyjnego, wszczętego na wniosek Orange Polska S.A., wydał decyzję zatwierdzającą zmianę Oferty ramowej określającej ramowe warunki dostępu telekomunikacyjnego w zakresie rozpoczynania i zakańczania połączeń, hurtowego dostępu do sieci TP, dostępu do łączy abonenckich w sposób zapewniający dostęp pełny lub współdzielony oraz dostępu do łączy abonenckich poprzez węzły sieci telekomunikacyjnej na potrzeby sprzedaży
REKLAMA
usług szerokopasmowej transmisji danych.

Zmiany dotyczą Oferty SOR, zatwierdzonej decyzją Prezesa UKE z dnia 29 września 2010 r., następnie zmienionej decyzjami Prezesa UKE: z dnia 5 kwietnia 2011 r., z dnia 4 października 2011 r., z dnia 3 marca 2014 r., z dnia 26 maja 2014 r. oraz z dnia 2 czerwca 2014 r.

Zmienione zapisy wprowadzają między innymi precyzyjne określenie sposobu naliczania kar umownych, eliminują możliwości wielokrotnego naliczania kar umownych z tytułu jednego zdarzenia, określają maksymalną wysokości kar umownych za jedno zdarzenie oraz precyzują sposób naliczania bonifikat i ich wysokości.

Wprowadzając zmiany w Ofercie SOR w zakresie postanowień dotyczących awarii, zasad odpowiedzialności oraz kar umownych Prezes UKE wziął pod uwagę m.in. zmiany na rynku telekomunikacyjnym, które dokonały się w okresie ostatnich 4 lat, polegające na systematycznej poprawie jakości i terminowości świadczonych przez OPL usług.

Projekt decyzji był poddany konsultacjom krajowym, w których uczestniczyli krajowi operatorzy telekomunikacyjni oraz przedstawiony do oceny Komisji Europejskiej, BEREC i organom regulacyjnym innych państw członkowskich, którzy nie zgłosili żadnych uwag do projektu.
Źródło: UKE
  • Dodaj do Google Bookmarks
  • Dodaj na Śledzika
  • Dodaj na Twitter
  • Dodaj do Wykop
  • Dodaj do Facebook
Aktualna ocena: 0.00
Dodaj komentarz:
dodaj komentarz
x
Trwa logowanie użytkownika...
login:
hasło:
zaloguj
Trwa logowanie użytkownika...
login:
hasło:
zaloguj
Wszelkie znaki i nazwy firmowe zastrzeżone są przez ich wlaścicieli i zostały użyte wyłącznie w celach informacyjnych.
GSMService.pl
content: 
  • Twitter
  • Facebook
odwiedź nas na: