GSMService.pl
  • nowości
  • artykuły
  • gry
Szukaj
Szukaj
Szukaj
Tu jesteś: GSMService.pl » Aktualności

SOKiK odrzucił odwołanie KIGEiT

Dodał: Monika Kowalczewska - opublikowano: 2014-06-11 17:07 - czytano: 467 razy - dodaj komentarz
SOKiK odrzucił odwołanie KIGEiTPostanowienie w sprawie z odwołania Krajowej Izby Gospodarczej Elektroniki i Telekomunikacji od komunikatu Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej z dnia 25 października 2012 roku „Wyniki testów zawężania ceny ofert detalicznych TP „Neostrada Biznes”. W dniu 4 czerwca 2014 roku odbyła się przed Sądem Okręgowym w Warszawie Sądem Ochrony Konkurencji i Konsumentów (dalej jako „SOKiK” bądź „Sąd”) publikacja orzeczenia w sprawie z odwołania Krajowej Izby Gospodarczej Elektroniki
REKLAMA
i Telekomunikacji (dalej jako „KIGEiT” bądź „Izba”) od komunikatu Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej z dnia 25 października 2012 roku „Wyniki testów zawężania ceny ofert detalicznych TP „Neostrada Biznes”.

Postanowieniem SOKiK odrzucił odwołanie.

W ustnych motywach rozstrzygnięcia Sąd wskazał, że przeprowadzanie przedmiotowych testów stanowi wykonanie procedury przewidzianej w SOR i nie jest zakończone wydaniem decyzji administracyjnej podlegającej zaskarżeniu. Dopiero bowiem ewentualna zmiana decyzji SOR podlegać będzie sądowej weryfikacji.

W ocenie SOKiK KIGEiT usiłuje w niniejszej sprawie kontrolować postępowanie faktyczne, które jest przez Izbę ocenianie negatywnie. Takie działanie jest niedopuszczalne. Jak już Sąd zauważył wcześniej kontroli sądu podlega dopiero zmiana decyzji SOR, kontrolę powyższą zaś wszczyna skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.

SOKiK wskazał również, iż w przedmiotowej sprawie nie można uznać komunikatu za decyzję administracyjną w rozumieniu art. 107 K.p.a. Brak jest również podstaw prawa materialnego do wydania w podobnych sprawach – przeprowadzania testów zawężania ceny – decyzji administracyjnych. Nie stanowi, w ocenie Sądu, takiej podstawy, wbrew twierdzeniom Izby, przepis art. 39 czy 40 Pt. Wynik testu nie jest bowiem rozstrzygnięciem stanowiącym o prawie czy obowiązku strony. Ma być on jedynie jedną z danych do przyszłych rozstrzygnięć. Ma on tym samym charakter jedynie informacyjny.

Szersze motywy postanowienia zostaną przedstawione w jego pisemnym uzasadnieniu.

Postanowienie nie jest prawomocne.
Źródło: UKE
  • Dodaj do Google Bookmarks
  • Dodaj na Śledzika
  • Dodaj na Twitter
  • Dodaj do Wykop
  • Dodaj do Facebook
Aktualna ocena: 0.00
Dodaj komentarz:
dodaj komentarz
x
Trwa logowanie użytkownika...
login:
hasło:
zaloguj
Trwa logowanie użytkownika...
login:
hasło:
zaloguj
Znajdź nas na Facebook'u
Wszelkie znaki i nazwy firmowe zastrzeżone są przez ich wlaścicieli i zostały użyte wyłącznie w celach informacyjnych.
GSMService.pl
content: 
  • Twitter
  • Facebook
odwiedź nas na: