GSMService.pl
 • nowości
 • artykuły
 • gry
Szukaj
Szukaj
Szukaj
Tu jesteś: GSMService.pl » Aktualności

Play: Wyniki za I kw. 2014 r.

Dodał: Monika Kowalczewska - opublikowano: 2014-05-23 16:52 - czytano: 632 razy - dodaj komentarz
Play: Wyniki za I kw. 2014 r.PLAY odnotowuje dalszy wzrost przychodów i wyniku EBITDA oraz pozostaje najszybciej rozwijającym się operatorem mobilnym w Polsce. Najważniejsze dane finansowe i wydarzenia w I kw. 2014 r.: Za okres dwunastu miesięcy zakończony w I kw. 2014 r. przychody z usług detalicznych wyniosły 3,056 mln zł, co oznacza wzrost o 21% r/r. W I kw. 2014 r. przychody z usług detalicznych zamknęły się kwotą 801 mln zł, co oznacza wzrost o 21% w porównaniu z I kw. 2013 r., wyższy od tempa przyrostu bazy
REKLAMA
abonentów.
 • Skorygowana EBITDA za okres dwunastu miesięcy zakończony w I kw. 2014 r. wyniosła 845 mln zł, co oznacza wzrost o 44% w porównaniu z I kw. 2013 r.
 • Skorygowana EBITDA za I kw. 2014 r. osiągnęła wysokość 238 mln zł, co stanowi wzrost o 13% w porównaniu z IV kw. 2013 r., natomiast marża EBITDA wzrosła o 24,2% w I kw. 2014 r. z poziomu 21,5% w IV kw. 2013 r.
 • Baza klientów wzrosła do 10,94 mln (+17% r/r), natomiast udział klientów abonamentowych zwiększył się do 45,0% z 44,1% w I kw. 2013 r.
 • Podpisano umowę o współdzielenie sieci / roaming krajowy z T-Mobile, co długoterminowo pozwoli zapewnić stałe koszty współdzielenia sieci oraz przyczyni się do polepszenia jakości dla abonentów Play.
 • Nadal szybko rozbudowywano sieć 4G LTE, która na dzień 31 marca 2014 r. obejmowała swym zasięgiem 30% populacji kraju.
W 1 kw. 2014 r. PLAY odnotował dalszy wzrost przychodów oraz wyniku EBITDA, przede wszystkim dzięki wzrostowi bazy abonentów, a poprawa struktury bazy klientów przyczyniła się do wzrostu średniego przychodu z usług detalicznych, co z kolei przyczyniło się do dalszego przyspieszenia wzrostu przychodów. Za okres dwunastu miesięcy zakończonych 31 marca 2014 r. przychody z usług detalicznych zamknęły się kwotą 3,056 mln zł, co stanowi wzrost o 21% w porównaniu z okresem dwunastu miesięcy zakończonych 31 marca 2013 r. Udział abonentów kontraktowych w całkowitej bazie abonenckiej wzrósł do 45,0% w I kw. 2014 r. w porównaniu z 44,1% w I kw. 2013 r. i 44,4% w IV kw. 2013 r. Wynik ten osiągnięto dzięki znacznemu wzrostowi bazy abonentów kontraktowych, który stanowił 73% całkowitego wzrostu bazy abonenckiej.

Baza klientów PLAY wzrosła do 10,94 mln na koniec marca 2014 r., co stanowi ok. 19,3% wszystkich raportowanych abonentów usług mobilnych w Polsce. PLAY pozostał liderem wśród klientów przenoszących swój numer (rynek MNP), osiągając udział w tym rynku powyżej 50% w ciągu 20 kolejnych kwartałów.

Za okres dwunastu miesięcy zakończony w marcu 2014 r. skorygowana EBITDA zamknęła się kwotą 845 mln zł, co stanowi wzrost o 44% w porównaniu z okresem dwunastu miesięcy zakończonym w marcu 2013 r. Tylko za I kw. 2014 r. skorygowana EBITDA wyniosła 238 mln zł, co stanowi wzrost o 13% w porównaniu z IV kw. 2013 r. PLAY odnotował dalszą poprawę swojej marży EBITDA, która w I kw. 2014 r. osiągnęła poziom 24,2% w porównaniu do 21,5% w IV kw. 2013 r.

- Pierwszy kwartał 2014 r. przyniósł szereg istotnych wydarzeń dla PLAY, m.in. znaczący sukces emisji obligacji oraz nową umowę o współdzielenie sieci z T-Mobile. Ponadto, w tym kwartale świętowaliśmy 5 pełnych lat nieprzerwanej dominacji na rynku MNP. Jednak, co najważniejsze, PLAY nadal osiąga bardzo dobre wyniki finansowe, zwiększając przychody z usług detalicznych o 21% rok do roku oraz odnotowując marżę EBITDA na poziomie 24%. - Jørgen Bang-Jensen, prezes PLAY
Źródło: Play
 • Dodaj do Google Bookmarks
 • Dodaj na Śledzika
 • Dodaj na Twitter
 • Dodaj do Wykop
 • Dodaj do Facebook
Aktualna ocena: 0.00
Dodaj komentarz:
dodaj komentarz
x
Trwa logowanie użytkownika...
login:
hasło:
zaloguj
Trwa logowanie użytkownika...
login:
hasło:
zaloguj
Wszelkie znaki i nazwy firmowe zastrzeżone są przez ich wlaścicieli i zostały użyte wyłącznie w celach informacyjnych.
GSMService.pl
content: 
 • Twitter
 • Facebook
odwiedź nas na: