GSMService.pl
 • nowości
 • artykuły
 • gry
Szukaj
Szukaj
Szukaj
Tu jesteś: GSMService.pl » Aktualności

Grupa Multimedia Polska publikuje wyniki finansowe za I kw. 2014 r.

Dodał: Monika Kowalczewska - opublikowano: 2014-05-16 17:30 - czytano: 402 razy - dodaj komentarz
Grupa Multimedia Polska publikuje wyniki finansowe za I kw. 2014 r.Grupa Multimedia Polska wypracowała w I kw. 2014 r. 175,7 mln zł przychodów, co oznacza spadek o 0,7% w porównaniu do I kw. 2013 r. Spadek był spowodowany przede wszystkim niższymi przychodami z segmentów telewizji analogowej i telefonii, przy jednoczesnym wzroście przychodów z segmentu szerokopasmowego dostępu do Internetu oraz telewizji cyfrowej. Niższe przychody są w dużej mierze konsekwencją niekorzystnych zmian w otoczeniu rynkowym – cyfryzacji telewizji naziemnej i
REKLAMA
substytucji telefonii stacjonarnej na rzecz mobilnej.
 • Przychody Multimedia Polska w I kw. 2014 r. wyniosły 175,7 mln zł, co oznacza spadek o 0,7% w porównaniu z I kw. 2013 r. i wzrost o 0,1% wobec IV kw. 2013 r.
 • Skorygowana EBITDA wyniosła 91,4 mln zł, co oznacza wzrost zarówno w ujęciu rok do roku (o 0,3%), jak i kwartał do kwartału (o 2,2%)
 • Liczba dostarczonych usług (RGU ) na koniec I kw. 2014 r. wyniosła 1,56 mln, czyli o 23,5 tys. więcej w porównaniu z końcem 2013 r.
 • Dalsza migracja klientów z telewizji analogowej do telewizji cyfrowej. Nieznaczny spadek przychodów z segmentu telewizji rok do roku o 0,5% i wzrost kwartał do kwartału o 0,1%, do 86,8 mln zł
 • Dalszy wzrost w segmencie szerokopasmowego dostępu do Internetu, zarówno w ujęciu rok do roku, jak i kwartał do kwartału. W I kw. 2014 r. przychody wyniosły 54,8 mln zł (wzrost rok do roku o 3,8% oraz kwartał do kwartału o 1,8%), a liczba RGU osiągnęła 513 tys.
- Początek roku był obiecujący dla Grupy Multimedia. Pierwszy kwartał był drugim z kolei, w którym obserwowaliśmy lekki wzrost przychodów. Może to potwierdzać odwrócenie się niekorzystnych trendów obserwowanych w pierwszych 9 miesiącach 2013 r. związanych z cyfryzacją telewizji naziemnej. Ważnymi wydarzeniami były: uruchomienie usługi telefonii mobilnej, monitoringu domowego, a w kwietniu 2014 r. również pilotażowej sprzedaży energii elektrycznej. Nowe usługi systematycznie zyskują na popularności wśród naszych klientów – mówi Andrzej Rogowski, Prezes Zarządu Multimedia Polska.

W ujęciu kwartał do kwartału, przychody Grupy wzrosły w I kw. 2014 r. o 0,1%. Tym samym miniony kwartał był drugim z kolei kwartałem wzrostowym, co może potwierdzać, że negatywny wpływ wprowadzenia darmowej cyfrowej telewizji naziemnej w Polsce na wyniki Grupy był jednorazowy i maleje w czasie.
 
Struktura przychodów z poszczególnych segmentów pozostaje stabilna. W I kw. 2014 r. przychody z segmentu telewizji stanowiły 49,4% (+0,1 pp w porównaniu z I kw. 2013 r.), z Internetu 31,2% (+1,4 pp), z telefonii 15,4% (-1,5 pp), pozostałe źródła stanowiły 4,0% (+0,1 pp).

Począwszy od raportu rocznego za 2013 r., Multimedia Polska wprowadziła zmianę metodologii obliczania liczby RGU w segmencie telewizji. Dotychczas abonenci korzystający z usługi telewizji cyfrowej, w ramach której ofertowane były również kanały telewizji analogowej, liczeni byli jako dwa RGU (1 RGU telewizji cyfrowej oraz 1 RGU telewizji analogowej), co zaburzało obraz biznesu. Wprowadzona zmiana polega na raportowaniu każdego abonenta telewizji cyfrowej jako pojedynczego RGU.

Na koniec I kw. 2014 r., Grupa Multimedia Polska świadczyła usługi na rzecz 827,5 tys. abonentów (826,0 tys. abonentów na koniec 2013 r.), z których 298,4 tys. (293,1 tys. na koniec 2013 r.) korzystało z dwóch usług, a 128,5 tys. (126,8 tys. na koniec 2013 r.) z trzech usług. Łącznie Multimedia dostarczały swoim klientom 1,56 mln usług, czyli ponad 23,5 tys. więcej niż na koniec 2013 r. Wzrost RGU związany był z przejęciem spółki Teletronik w grudniu 2013 r., wprowadzeniem nowych usług telefonii mobilnej w modelu MVNO, a także ze wzrostem organicznym biznesu.
 
Wskaźnik liczby usług na jednego abonenta wyniósł 1,88, co oznacza wzrost w ujęciu rok do roku (1,87 w I kw. 2013 r.) i kwartał do kwartału (1,86 w IV kw. 2013 r.).

Średni miesięczny przychód (ARPU) na jednego abonenta wyniósł w I kw. 2014 r. 68,30 zł wobec 68,74 zł przed rokiem i 68,12 w IV kw. 2013 r.

EBITDA i zysk netto
W I kw. 2014 r. Skorygowana EBITDA  wyniosła 91,4 mln zł, czyli o 0,3% więcej niż w I kw. 2013 r. i o 2,2% więcej niż w IV kw. 2013 r.

Grupa utrzymuje pod kontrolą koszty operacyjne (z wyłączeniem amortyzacji), które w I kw. 2014 r. wyniosły 91,4 mln zł (wzrost o 1,1% wobec I kw. 2013 r. i o 5,9% wobec IV kw. 2013 r.). Największy wzrost kosztów odnotowano w obszarze kosztów ogólnego zarządu co jest związane z prowadzonym procesem IPO.

Zysk netto w I kw. 2014 r. wyniósł 12,6 mln zł, czyli o 12,1% mniej niż przed rokiem i o 73,7% mniej niż w IV kw. 2013 r. Istotny wpływ na wynik netto osiągnięty w ostatnim kwartale ubiegłego roku miała restrukturyzacja organizacyjna Grupy i jej wpływ na wysokość podatku dochodowego.

Telewizja

W I kw. 2014 r. Grupa wypracowała 86,8 mln zł przychodów w segmencie telewizji, czyli o 0,5% mniej niż w analogicznym okresie 2013 r. Spadek był wynikiem obniżenia przychodów z telewizji analogowej (o 12,3% do 30,5 mln zł) i kanałów Premium (o 11,9% do 6,3 mln zł), przy jednoczesnym wzroście przychodów z telewizji cyfrowej (o 10,2% do 49,9 mln zł).
 
W porównaniu do ostatniego kwartału 2013 r. przychody w segmencie telewizji wzrosły o 0,1%, co było efektem większego wzrostu przychodów w segmencie telewizji cyfrowej niż spadku przychodów w pozostałych segmentach. W ocenie Zarządu cyfryzacja telewizji naziemnej, która negatywnie wpływała na przychody w segmencie telewizji w 2013 r., będzie miała coraz mniejszy wpływ na wyniki kolejnych okresów.

Po zmianie metodologii, liczba podstawowych RGU telewizji wynosi 681 tys. (668 tys. na koniec 2013 r.), z czego 342 tys. to telewizja cyfrowa, 339 tys. to telewizja analogowa. Ponadto Grupa wykazuje 77 tys. RGU programów Premium. Wskaźnik rezygnacji (churn) w segmencie telewizji wynosi 0,74% średniomiesięcznie i jest kontrolowany dzięki wzrastającej pakietyzacji usług.

Internet
W I kw. 2014 r., Grupa Multimedia Polska w segmencie Internetu wypracowała  niemal 54,8 mln zł przychodów, czyli o 3,8% więcej niż rok wcześniej. W ujęciu kwartał do kwartału przychody w segmencie Internetu wzrosły o 1,8%.

Liczba użytkowników tej usługi na koniec I kw. 2014 r. wyniosła 513 tys., czyli o 6,4% więcej niż przed rokiem.

Usługi głosowe
W I kw. 2014 r., przychody Grupy Multimedia Polska z usług głosowych wyniosły 27,1 mln zł. Rok wcześniej było to 29,9 mln zł. W porównaniu z IV kw. 2013 r. przychody w segmencie głosowym spadły o 4,3%. Jest to trend zgodny z sytuacją na całym rynku telekomunikacyjnym.

W pierwszym kwartale Grupa rozpoczęła świadczenie usług telefonii komórkowej w modelu MVNO. Na koniec kwartału miała ok. 4,4 tys. RGU nowej usługi.

Na koniec marca Grupa posiadała łącznie 288 tys. usług głosowych, czyli nieznacznie więcej niż przed rokiem (1,1%).

Inwestycje Multimedia Polska
Grupa Multimedia Polska zainwestowała w I kw. 2014 r. 63,9 mln zł, z czego 45,4 mln zł stanowiły nakłady związane z rozbudową, modernizacją i utrzymaniem sieci. Na akwizycje wydano w I kw. 2014 r. 22,9 mln zł. Nakłady inwestycyjne zostały pomniejszone o 4,4 mln zł w wyniku zmiany stanu zobowiązań oraz uzgodnień między fakturowaniem nakładów inwestycyjnych a poziomem środków trwałych.
Źródło: Multimedia
 • Dodaj do Google Bookmarks
 • Dodaj na Śledzika
 • Dodaj na Twitter
 • Dodaj do Wykop
 • Dodaj do Facebook
Aktualna ocena: 0.00
Dodaj komentarz:
dodaj komentarz
x
Trwa logowanie użytkownika...
login:
hasło:
zaloguj
Trwa logowanie użytkownika...
login:
hasło:
zaloguj
Wszelkie znaki i nazwy firmowe zastrzeżone są przez ich wlaścicieli i zostały użyte wyłącznie w celach informacyjnych.
GSMService.pl
content: 
 • Twitter
 • Facebook
odwiedź nas na: