GSMService.pl
 • nowości
 • artykuły
 • gry
Szukaj
Szukaj
Szukaj
Tu jesteś: GSMService.pl » Aktualności

UKE: Konsultacje aukcji na pasma 800 MHz i 2,6 GHz

Dodał: Monika Kowalczewska - opublikowano: 2014-02-27 16:05 - czytano: 3900 razy - dodaj komentarz
UKE: Konsultacje aukcji na pasma 800 MHz i 2,6 GHzPrezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej ogłasza rozpoczęcie konsultacji aukcji na rezerwację częstotliwości z pasma 800 MHz i 2,6 GHz. Przedmiotem konsultowanej aukcji jest 19 rezerwacji częstotliwości, w tym: 5 bloków częstotliwości, każdy po 10 MHz, z pasma 800 MHz oraz 14 bloków częstotliwości, każdy po 10 MHz, z pasma 2,6 GHz. Jako pasmo 800 MHz należy rozumieć częstotliwości z zakresu 791-816 MHz oraz 832-857 MHz, natomiast pasmo 2,6 GHz to częstotliwości z zakresu 2500-2570 MHz oraz 2620-2690 MHz.
REKLAMA
Oferowane zasoby częstotliwości są przeznaczone do świadczenia usług telekomunikacyjnych w służbie radiokomunikacyjnej ruchomej lub stałej na obszarze całej Polski. Zwycięzcy aukcji będą uprawnieni do wykorzystywania częstotliwości przez okres 15 lat od dnia doręczenia decyzji Prezesa UKE w sprawie rezerwacji tych częstotliwości.

Projekt konsultowanej dokumentacji aukcyjnej przewiduje, że każdy z podmiotów biorących udział w aukcji (przy uwzględnieniu zapisów dotyczących grupy kapitałowej wskazanych w dokumentacji aukcyjnej) będzie mógł w wyniku jej przeprowadzenia uzyskać:
 • maksymalnie dwie rezerwacje częstotliwości z pasma 800 MHz (co stanowi łącznie 20 MHz widma z pasma 800 MHz),
 • maksymalnie cztery rezerwacje częstotliwości z pasma 2,6 GHz (co stanowi łącznie 40 MHz widma z pasma  2,6 GHz).
Zaproszenie do konsultacji
Prezes UKE zaprasza wszystkie zainteresowane podmioty do składania swoich stanowisk do załączonego projektu dokumentacji aukcyjnej w formie i trybie wskazanym w obwieszczeniu o konsultacjach. Obwieszczenie o rozpoczęciu konsultacji zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Urzędu Komunikacji Elektronicznej pod pozycją nr 8.

Podmioty zainteresowane wyrażeniem swojego stanowiska do projektów dokumentów, stanowiących przedmiot niniejszego postępowania konsultacyjnego, są proszone o składanie stanowisk w przedmiotowej sprawie, w terminie 30 dni od niniejszej publikacji (tj. do dnia 19 marca br.).

Aukcja zamiast przetargu
Aukcja na rezerwację częstotliwości będzie przeprowadzona za pośrednictwem Elektronicznego Systemu Aukcyjnego (ESA), wykorzystywanego do składania ofert oraz do wymiany informacji pomiędzy uczestnikiem aukcji a komisją aukcyjną. Uczestnicy aukcji będą mieli okazję zapoznać się z obsługą ESA podczas aukcji próbnej, która odbędzie się przed rozpoczęciem II etapu aukcji. W ramach aukcji próbnej zostanie również przeprowadzone szkolenie z obsługi systemu. Dostęp do systemu dla uczestników zakwalifikowanych do II etapu aukcji będzie możliwy za pośrednictwem sieci Internet po uprzednim zalogowaniu.

Będzie to aukcja równoczesna, rosnąca, wielorundowa (SMRA - Simultaneous Multiple Round Ascending). Oznacza to, iż wszystkie bloki częstotliwości są dostępne jednocześnie, cena bloku częstotliwości będzie rosła po każdej rundzie, a przewidzianych jest wiele rund aukcji.

Proponowana w konsultacjach cena wywoławcza wynosi 250 mln zł za jeden blok częstotliwości z pasma 800 MHz oraz 25 mln zł za 1 blok z pasma 2,6 GHz.

Zobowiązania w inwestycje 4G
Prezes UKE w projekcie dokumentacji aukcyjnej bardzo szczegółowo opisał zobowiązania inwestycyjne, których wykonanie przez podmioty wyłonione w aukcji ma doprowadzić do jak najszybszego rozpoczęcia świadczenia usług w oparciu o przyznane częstotliwości, jak również do realizacji niezbędnych inwestycji w nowoczesną sieć mobilnego Internetu na obszarze całej Polski.

Zgodnie z założeniami uczestnicy aukcji będą zobowiązani do rozpoczęcia wykorzystywania częstotliwości i komercyjnego zaoferowania usług w terminie 12 miesięcy od daty doręczenia rezerwacji częstotliwości z pasma 800 MHz oraz nie później niż w terminie 36 miesięcy od daty doręczenia rezerwacji częstotliwości z pasma 2,6 GHz.

Ponadto uczestnicy aukcji, którzy otrzymają rezerwacje częstotliwości z pasma 800 MHz, będą zobowiązani do pokrycia w terminie 24 miesięcy zasięgiem własnej sieci z wykorzystaniem przyznanych częstotliwości minimum 83-89% gmin wskazanych przez Prezesa UKE w załącznikach 5A, 5B, 5C, 5D i 5E do dokumentacji aukcyjnej. Każdy załącznik określa oddzielnie dla każdego bloku częstotliwości listę gmin, na obszarze których obecne zasięgi sieci komórkowych oferujących usługi transmisji danych nie są zadawalające (tj. obejmują poniżej 80 % powierzchni gminy). Łącznie takich gmin jest w Polsce 1242 (każdy z załączników obejmuje średnio 248 gmin) i tylko w kilku spośród nich liczba mieszkańców przekracza 20 tysięcy.

Przeznaczenie częstotliwości
Zaoferowane w aukcji częstotliwości mogą być wykorzystane przede wszystkim do świadczenia usług szerokopasmowej transmisji danych w sieciach mobilnych, np. zgodnie z najnowszym standardem LTE - Long Term Evolution. Nieprzypadkowo Internet mobilny LTE jest określany mianem czwartej generacji (4G), gdyż w porównaniu do sieci 3G umożliwia o wiele szybsze przesyłanie bardzo dużych ilości danych za pośrednictwem sieci bezprzewodowej.
Źródło: UKE
 • Dodaj do Google Bookmarks
 • Dodaj na Śledzika
 • Dodaj na Twitter
 • Dodaj do Wykop
 • Dodaj do Facebook
Aktualna ocena: 0.00
Dodaj komentarz:
dodaj komentarz
x
Trwa logowanie użytkownika...
login:
hasło:
zaloguj
Trwa logowanie użytkownika...
login:
hasło:
zaloguj
Wszelkie znaki i nazwy firmowe zastrzeżone są przez ich wlaścicieli i zostały użyte wyłącznie w celach informacyjnych.
GSMService.pl
content: 
 • Twitter
 • Facebook
odwiedź nas na: