GSMService.pl
  • nowości
  • artykuły
  • gry
Szukaj
Szukaj
Szukaj
Tu jesteś: GSMService.pl » Aktualności

Ericsson zapowiada współpracę w celu poprawy warunków życia w mieście

Dodał: Monika Kowalczewska - opublikowano: 2013-11-25 14:23 - czytano: 683 razy - dodaj komentarz
Ericsson zapowiada współpracę w celu poprawy warunków życia w mieścieNa zakończenie drugiego spotkania think-tanku o nazwie NEST - Networked Society Forum, Ericsson poinformował o swoim zaangażowaniu w promowanie szeroko pojętej współpracy w celu poprawy warunków życia w mieście. Tematem spotkań NEST było "Usprawnianie warunków życia w mieście" - w ciągu dwóch dni do wiodących specjalistów z rządu, instytucji planowania, organizacji badających opinię publiczną i telekomunikacji, czyli do Dona Tapscotta,
REKLAMA
Stevena Levitta, Jimmy'ego Walesa i in. dołączył prezes firmy Ericsson i dyrektor generalny Hans Vestberg oraz stu liderów branży ICT w celu przeprowadzenia analiz dotyczących sposobu połączenia mobilności, dostępu szerokopasmowego i komunikacji w chmurze, dla utworzenia nowych rozwiązań w środowisku zurbanizowanym.

Hans Vestberg powiedział: - miliony ludzi poruszających się codziennie w miastach stanowią olbrzymie wyzwanie, ale stwarzają też wielkie możliwości. ICT jest integralną i naturalną częścią wszystkiego, co robimy w tym zurbanizowanym świecie, a Ericsson po raz kolejny zgromadził grupę wiodących myślicieli i działaczy, aby pomogli wskazać drogę dalszego rozwoju naszej branży.

Networked Society City Index
Ericsson opublikował raport Networked Society City Index report za rok 2013, który pokazuje, jak korzystać z technologii informacyjno-komunikacyjnych ICT w miastach, w celu osiągnięcia zrównoważonego postępu. Raport określa Sztokholm, Londyn i Singapur, jako trzy największe miasta wykazujące wysokie zaangażowanie we wdrażaniu technologii ICT i jej efektywnym wykorzystaniu. Do NEST Ericsson zaprosił urzędników miejskich, w tym planistów i polityków oraz liderów ze świata biznesu, którzy w obrębie City Index, chcą rozwijać badania w 31 miastach, a następnie w kolejnych 450 miastach na świecie, w których liczba mieszkańców przekracza milion.

- W celu rozwiązania problemów systemowych w zakresie likwidacji zatorów, redukcji emisji CO2, zbierania śmieci, rozwoju skupisk mieszkaniowych, itp., współpraca jest jedynym sposobem tworzenia efektywnych rozwiązań dla miast - powiedział Vestberg. - ICT samo w sobie niczego nie rozwiąże. Jeśli uda nam się zgromadzić przedstawicieli prywatnych i publicznych organizacji, będziemy z pewnością mogli opracować innowacyjne i niespodziewane sposoby ułatwienia życia w miastach.

Partnerstwo z UN-Habitat
Kolejna inicjatywa ogłoszona podczas spotkań, to trzyletni program partnerski współpracy z ONZ-Habitat, agencją posiadającą mandat Organizacji Narodów Zjednoczonych, upoważniający do promowania zrównoważonej społecznie i ekologicznie polityki rozwoju miast. Przez najbliższe trzy lata Ericsson i ONZ-Habitat prowadzić będą wspólne badania i podejmować konkretne inicjatywy, które mają na celu rozpoznanie problematyki, co jest niezbędne dla władz miejskich i decydentów.

- Rolą firmy Ericsson będzie rozwijanie technologii i doradztwo obejmujące ICT. Spodziewamy się dokonać analizy studium przypadków dla poprawy standardów życia, wdrożyć duży system pozyskiwania i obróbki danych w celu śledzenia trendów miejskich oraz rozwoju świadomości społecznej w zakresie problematyki zrównoważonego rozwoju [1]. Liczymy również na zaangażowania pozostałych liderów tej branży, co umożliwi nam współpracę w najbliższej przyszłości -powiedział Vestberg.

Dr Joan Clos, podsekretarz generalny ONZ i dyrektor zarządzający UN-Habitat, powiedział: -W ciągu następnych trzydziestu lat liczba ludzi mieszkających w miastach wzrośnie o co najmniej 2,5 mld. Wymagać to będzie odpowiedniego planowania i zarządzania miastami, co wywoła określone skutki gospodarcze, społeczne i polityczne - muszą być również podjęte skuteczne działania dla redukcji ubóstwa i zapewnienia sprawiedliwości społecznej. Potrzebujemy kluczowych partnerów, z którymi wspólnie będziemy wprowadzać innowacyjne rozwiązania ułatwiające życie w wielkich miastach - współpracę z firmą Ericsson widzimy jako konkretny krok w tym kierunku.

Uruchomienie inicjatywy inteligentnego transportu
W raportach z obszernych badań prowadzonych przez Ericsson ConsumerLab [2], ruch drogowy i transport są wymienane przez mieszkańców jako największe wyzwania dla władz dużych i wciąż rozwijających się miast. Badania UE wykazują, że około 1% PKB rocznie traci się z powodu zatłoczenia dróg. Badania z USA wykazują, że na znalezienie miejsca parkingowego mieszkańcy poświęcają w sumie 70 000 000 godzin rocznie. W skali całego świata niestosowanie wymaganych środków dla zapewnienia bezpieczeństwa ruchu drogowego kosztuje ok. 518 miliardów USD, czyli równowartość 1-2% PKB średniozamożnego państwa. Na drogach ginie rocznie prawie 1,3 miliona ludzi, a dodatkowe 20-50 mln zostaje rannych lub staje się osobami niepełnosprawnymi.

Niezbędny jest wspólny wysiłek, aby umożliwić tworzenie bezpiecznych, zrównoważonych i efektywnych systemów transportowych - firma Ericsson rozpoczyna właśnie taki inteligentny system transportowy. Celem tego przedsięwzięcia jest dotarcie do zainteresowanych władz, instytutów badawczych, operatorów transportu publicznego, operatorów logistycznych oraz dostawców usług, wspólnie z którymi zostanie przeprowadzona analiza tego rozwiązania.

Dr Catherine Mulligan, pracująca w Imperial College Business School, wyjaśniła: - Jest coraz więcej dowodów na to, że infrastruktura cyfrowa i energia są niezbędne dla funkcjonowania inteligentnych systemów transportowych - mogą być one aktywowane dzięki powszechnej komunikacji, za pośrednictwem urządzeń i usług.

Vestberg kontynuował: - Przewiduje się, że do 2019 r. telefonia komórkowa osiągnie 9 mld abonamentów. Wymaga to ujednolicenia i współpracy całego ekosystemu. Nowe systemy transportowe korzystać będą w większym stopniu z telefonii komórkowej, dostępu szerokopasmowego i takich rozwiązań, jakim jest chmura. Widzieliśmy wspaniałe rozwiązania oferowane przez wiodące firmy, ale w celu ich rozpowszechnienia na skalę globalną musimy ze sobą współpracować.

Niektóre z głównych trendów w transporcie, to wprowadzanie pojazdów kierowanych automatycznie (driverless vehicles) i rozpowszechnianie się pojazdów elektrycznych. W 2014 r. Ericsson będzie prowadzić badania w kilku dziedzinach, aby uzyskać rozpoznanie optymalnych warunków pracy inteligentnych systemów transportowych. Prace te będą dotyczyć takich aspektów, jak innowacyjność, bezpieczeństwo, jakość usług, modele biznesowe oraz łańcuchy wartości i standaryzacja. Ericsson przeprowadzi serię debat tematycznych w ciągu całego roku. Wyniki badań zostaną wykorzystane w celu stymulowania postępu, eliminowania barier i rozpoczynania nowych przedsięwzięć.

Vestberg stwierdził: - Wraz ze światowymi ekspertami i liderami w branży, staramy się inspirować, rozwijać i tworzyć wartościowe pomysły, które przyczynią się do zwiększenia możliwości naszego przedsiębiorstwa i stanowić będą konkretny wkład w proces rozwoju społeczeństw.
Źródło: Ericsson
  • Dodaj do Google Bookmarks
  • Dodaj na Śledzika
  • Dodaj na Twitter
  • Dodaj do Wykop
  • Dodaj do Facebook
Aktualna ocena: 0.00
Dodaj komentarz:
dodaj komentarz
x
Trwa logowanie użytkownika...
login:
hasło:
zaloguj
Trwa logowanie użytkownika...
login:
hasło:
zaloguj
Wszelkie znaki i nazwy firmowe zastrzeżone są przez ich wlaścicieli i zostały użyte wyłącznie w celach informacyjnych.
GSMService.pl
content: 
  • Twitter
  • Facebook
odwiedź nas na: