GSMService.pl
 • nowości
 • artykuły
 • gry
Szukaj
Szukaj
Szukaj
Tu jesteś: GSMService.pl » Aktualności

Rola ICT w szkolnictwie - nowy raport firmy Ericsson

Dodał: Monika Kowalczewska - opublikowano: 2013-11-21 14:08 - czytano: 465 razy - dodaj komentarz
Rola ICT w szkolnictwie - nowy raport firmy EricssonWspólne badanie przez działanie (collaborative action research - CAR) sfinansowane przez firmę Ericsson i zarządzane niezależnie przez zespół multidyscyplinarnych ekspertów z Instytutu Ziemi na Uniwersytecie Columbia, Columbia University Teachers College, Uniwersytetu Nairobi w Kenii oraz Uniwersytetu Kampala w Ugandzie pozwoliło stwierdzić znaczący potencjał w zakresie usprawnienia procesów nauczania i uczenia się przy użyciu narzędzi teleinformatycznych.
REKLAMA
W szczególności, takie wnioski są uzyskiwane wyłącznie wtedy, gdy narzędzia te są odpowiednio zaprojektowane i zapewnione jest właściwe wsparcie dotyczące infrastruktury i ciągłego rozwoju zawodowego dla nauczycieli.

Badacze pracowali przez jeden rok nad zrozumieniem skutków, możliwości i wyzwań związanych z integracją ICT w szkołach oraz z procedurami nauczania. W tym celu, kadra uniwersytecka i nauczyciele blisko współpracowali ze sobą przez okres jednego roku w czterech wiejskich szkołach w Kenii i Ugandzie.

Przeprowadzone wywiady, warsztaty szkoleniowe, badania ankietowe i obserwacje wskazują na znaczącą poprawę w nauczaniu i uczeniu się, gdy narzędzia oraz zasoby ICT są dobrze zaprojektowane z uwzględnieniem infrastruktury i środowiska szkoły, oraz gdy nauczyciele mają zapewnione ciągłe szkolenie i rozwój zawodowy w zakresie optymalizacji tych zasobów w swoich klasach.

Wyniki badania wskazują, że w ciągu roku kierowane użytkowanie, szkolenia i warsztaty związane z rozwojem zawodowym pozwoliły zapewnić istotne wsparcie dla nauczycieli koncentrujących się nad wykorzystaniem ICT w swoich klasach. Nastąpił znaczący wzrost zgłaszanych przez nauczycieli umiejętności i komfortu korzystania z ICT do celów edukacyjnych, jak również obserwowanego wykorzystania ICT w swoich klasach. Przykładowo, podczas gdy na początku projektu tylko 21% nauczycieli uważało się za „zaawansowanych” użytkowników ICT pod koniec odsetek ten wzrósł do 45%. W toku projektu zaobserwowano również 18% wzrost odnośnie zgłaszanego wykorzystania ICT w salach lekcyjnych.

 Badacze zestawili zalecenia w kilku kategoriach, obejmujące:
 • Infrastrukturę fizyczną, politykę otwartego dostępu do sprzętu, gniazdka elektryczne we wszystkich salach lekcyjnych oraz bezpieczeństwo;
 • Infrastrukturę ICT, gdzie do podstawowych potrzeb należą sieci Wi-Fi, odpowiedni czas emisji oraz komputery i projektory;
 • Wzrost umiejętności pedagogicznych i wiedzy nauczycieli wraz z podstawowym szkoleniem ICT, gdzie rozwój zawodowy powinien być ułatwiony między innymi poprzez partnerstwa z lokalnymi uniwersytetami lub organizacjami pozarządowymi;
 • Zasoby nauczania i uczenia się typu open source, włączając wykorzystanie biblioteki zasobów online programu Connect To Learn i zwiększenie dostępności lokalnie istotnych zasobów online;
 • Uczestnictwo i wiedza studentów w zakresie ICT, zachęcające nauczycieli do przydzielania projektów badawczych online i projektów komputerowych; oraz
 • Wdrażanie partnerstw publiczno-prywatnych, nakłanianie wszystkich jednostek do zatrudniania lokalnych konsultantów zapewniających ciągłe wsparcie dla administratorów i nauczycieli, a także tworzenie partnerstw z lokalnymi decydentami i liderami branży telekomunikacyjnej dla potrzeb instytucjonalizacji integracji ICT na wszystkich poziomach kształcenia.
Profesor Jeffrey Sachs, dyrektor Instytutu Ziemi na Uniwersytecie Columbia i doradca specjalny Sekretarza Generalnego ONZ, powiedział: –Edukacja znajduje się w samym sercu rozwoju ekonomicznego i stanowi klucz do rozwiązania problemu ubóstwa. W dzisiejszej gospodarce światowej sukces każdego narodu zależy od wykształcenia ludzi, przez co ICT będzie w coraz większym stopniu znajdować się w centrum procesu edukacji. ICT oferuje nowe i kreatywne sposoby łączenia doświadczenia na sali lekcyjnej, nauki w domu, globalnego zasięgu oraz możliwości łączenia się studentów i nauczycieli z rozbudowywaną siecią nauki online obecnie dostępną na całym świecie. Wszystkie sale lekcyjne, od szkół podstawowych do szkolnictwa wyższego, ulegną dramatycznej, ekscytującej i wzbogacającej transformacji.

Efektywna integracja technologii z procedurami dydaktycznymi w ubogich w zasoby środowiskach wymaga powiązania ze sobą wielu kluczowych elementów dla umożliwienia ICT realizacji swojego wielkiego potencjału w zakresie poprawy wyników w nauce u studentów – kontynuował Sachs. – Niezawodna łączność, stałe doprowadzenie energii oraz szkolenie dla nauczycieli znajdują się wśród kluczowych elementów umożliwiających start. Opracowywanie nowych programów nauczania łączących naukę w trybie online i w klasie stanowi kolejny wysoki priorytet. Dzięki szeroko zakrojonym inwestycjom i dynamicznemu partnerstwu ze światowymi liderami branży telekomunikacyjnej, wielkie i porywające możliwości są w zasięgu ręki.

Elaine Weidman-Grunewald, wiceprezes firmy Ericsson i szefowa działu zrównoważonego rozwoju i odpowiedzialności społecznej przedsiębiorstwa (Sustainability and Corporate Responsibility) powiedziała: – Świat, gdzie wszystkie dziewczęta i chłopcy posiadają dostęp do edukacji na poziomie średnim, a wszyscy nauczyciele i studenci są podłączeni do zasobów wiedzy o odpowiedniej jakości poprzez łącza internetowe stanowi wizję, na której stworzono bibliotekę programu Connect To Learn. W XXI wieku, mobilna łączność szerokopasmowa oznacza, że dostęp do edukacji o wysokiej jakości nie powinien już stanowić przeszkody – w coraz większym stopniu możemy zaspokajać to fundamentalne prawo ludzkie.

ICT w badaniu wpływu na edukację opracowano, przyjęto i oddano w zarządzanie zespołowi programu Connect To Learn, opartemu na Instytucie Ziemi na Uniwersytecie Columbia i Millennium Promise. Badanie zostało przeprowadzone przy finansowaniu i wsparciu technicznym firmy Ericsson.
Źródło: Ericsson
 • Dodaj do Google Bookmarks
 • Dodaj na Śledzika
 • Dodaj na Twitter
 • Dodaj do Wykop
 • Dodaj do Facebook
Aktualna ocena: 0.00
Dodaj komentarz:
dodaj komentarz
x
Trwa logowanie użytkownika...
login:
hasło:
zaloguj
Trwa logowanie użytkownika...
login:
hasło:
zaloguj
Wszelkie znaki i nazwy firmowe zastrzeżone są przez ich wlaścicieli i zostały użyte wyłącznie w celach informacyjnych.
GSMService.pl
content: 
 • Twitter
 • Facebook
odwiedź nas na: