GSMService.pl
 • nowości
 • artykuły
 • gry
Szukaj
Szukaj
Szukaj
Tu jesteś: GSMService.pl » Aktualności

Grupa Multimedia Polska publikuje wyniki finansowe za 9 miesięcy 2013 r.

Dodał: Monika Kowalczewska - opublikowano: 2013-11-14 16:43 - czytano: 488 razy - tylko 1 komentarz
Grupa Multimedia Polska publikuje wyniki finansowe za 9 miesięcy 2013 r.Przychody za 9 miesięcy 2013 r. wyniosły 523,7 mln zł i wzrosły o 3% w porównaniu do tego samego okresu 2012 r. Skorygowany zysk EBITDA wzrósł w okresie 9 miesięcy 2013 r. o 3% i wyniósł 266,1 mln zł. Liczba dostarczanych usług (RGU) na koniec września wyniosła 1,78 mln, czyli o 3% więcej niż rok wcześniej. Multimedia Polska odnotowały przyrost RGU we wszystkich segmentach działalności (telewizja, Internet, telefon).
REKLAMA
 • Dalszy wzrost przychodów z telewizji cyfrowej – odnotowano wzrost przychodów o 30% (do 97,3 mln zł) i liczby RGU o 20% (do 309 tys.).
 • W segmencie Internetu wzrost przychodów wyniósł 9% (do 159 mln zł), a RGU 5% (492 tys.).

- W ostatnich miesiącach kontynuowaliśmy wdrażanie naszej nowej strategii produktowej, która znacznie lepiej dostosowuje firmę do jej rosnącej skali, a także zmieniającego się rynku. Nasze działania nastawione na zwiększenie efektywności sprzedaży i osiąganych wyników, powinny w kolejnych kwartałach spowodować powrót na ścieżkę bardziej dynamicznych wzrostów. Niemniej jednak wzrost zarówno przychodów, jak i EBITDA osiągnięty w tak trudnym i dynamicznym rynku, daje powody do satysfakcji – mówi Andrzej Rogowski, Prezes Zarządu Multimedia Polska.

Przychody
Grupa Multimedia Polska wypracowała po 9 miesiącach 2013 r. 523,7 mln zł przychodów, co oznacza wzrost o 3%, w porównaniu do tego samego okresu 2012 r. Rosnące przychody to efekt wzrostów w segmencie telewizji cyfrowej, a także w segmencie szerokopasmowego dostępu do internetu. Grupa odnotowała spadek przychodów w segmencie telewizji analogowej, w głównej mierze z powodu migracji części klientów (zwłaszcza korzystających z najtańszych abonamentów) do naziemnej telewizji cyfrowej oraz z powodu zakłócenia  sprzedaży procesem cyfryzacji usług naziemnych.

Niezmiennie, po 9 miesiącach 2013 r., blisko połowę przychodów, tj. 49,7%, stanowiły wpływy ze sprzedaży usług telewizyjnych, a ponad 30% ze sprzedaży internetu. Strukturę przychodów uzupełniają usługi głosowe – 16,7% oraz pozostała sprzedaż – 3,3%.

Przychód na abonenta w ujęciu miesięcznym (ARPU) wyniósł po 9 miesiącach 2013 r. 67,8 zł. Nieznaczny spadek ARPU względem tego samego okresu 2012 r., to efekt wprowadzanej nowej polityki sprzedażowej. Grupa Multimedia Polska postawiła na  klientów generujących najwyższe marże. W krótkim terminie przekłada się to na spadek dynamiki sprzedaży nowych RGU, ale w średnim i długim terminie powinno pozytywnie wpłynąć na uzyskiwane marże. Dodatkowo wpływ na przychody i tym samym ARPU, ma także system „cen pośrednich” dla abonentów kończących etap promocji. W opinii Zarządu, w perspektywie średnio i długoterminowej, nowa strategia pozwoli na zwiększanie zarówno ARPU, jak i liczby klientów, a w konsekwencji także przychodów.

Zgodnie z nową polityką, działania te mają wpływ na ograniczenie wskaźnika rezygnacji (churn). Pierwsze efekty widać już w II i III kwartale 2013 r., gdzie churn był istotnie niższy niż w porównywalnych okresach 2012 r.

Multimedia Polska na koniec września 2013 r. dostarczały swoim klientom blisko 1,78 mln usług, czyli o 50 tys. więcej, niż przed rokiem.

Grupa nadal odnotowuje wzrost sprzedaży pakietów usług. Z Triple Play (wszystkie trzy główne usługi) na koniec września 2013 r. korzystało 124 tys. abonentów – około 6% więcej niż przed rokiem. W przypadku Double Play (dwie wybrane usługi) Multimedia Polska sprzedały na koniec III kwartału 2013 r. 290 tys. tego typu pakietów tj. o ponad 3% więcej, niż rok wcześniej. Utrzymująca się popularność pakietów pozwala nadal zwiększać wskaźnik RGU na abonenta. W III kwartale tego roku był on na rekordowo wysokim poziomie 2,16.

EBITDA i zysk netto

W ciągu  9 miesięcy tego roku EBITDA (zysk operacyjny plus amortyzacja, skorygowany o zdarzenia jednorazowe) wyniosła 266,1 mln zł i była o 3% wyższa niż w tym samym okresie 2012 r.

Grupa utrzymuje pod ścisłą kontrolą koszty operacyjne, które w ciągu trzech pierwszych kwartałów 2013 r. wzrosły w podobnym tempie do EBITDA (3%) i w ujęciu miesięcznym na RGU utrzymały poziom z ubiegłego roku tj. 17 zł. Eliminując zdarzenia jednorazowe, wskaźnik ten w samym III kwartale 2013 r. spadł do 16,1 zł.

Po 9 miesiącach 2013 r. Grupa odnotowała 22,8 mln zł zysku netto wobec 36,6 mln zł zysku wypracowanego w analogicznym okresie 2012 r. Warto zauważyć, że wyniki tego roku obarczone są wpływem zdarzeń jednorazowych związanych z restrukturyzacją zadłużenia oraz programem opcji pracowniczych. Łączne koszty jednorazowe z tych dwóch tytułów poniesione w okresie 9 miesięcy 2013 wyniosły ponad 40,0 mln zł. W porównywalnych warunkach, po wyeliminowaniu zdarzeń jednorazowych zarówno tych o charakterze operacyjnym, jak również tych dotyczących działalności finansowej, Grupa wypracowała w trzech kwartałach 2013 r. zysk netto większy o ok. 26% niż w tym samym okresie 2012 r. W samym III kwartale 2013 r. wynik netto, wyniósł 24,5 mln zł (wobec starty w II kwartale 2013) i był prawie 3 krotnie wyższy niż w III kwartale 2012. Istotny wpływ na poprawę zysku netto w III kwartale 2013 r. miały niższe o ok. 25 mln zł koszty finansowe.

Telewizja
W okresie pierwszych 9 miesięcy 2013 r. Grupa wypracowała 260,1 mln zł przychodów w segmencie telewizji, czyli o ok. 5% więcej niż rok wcześniej w tym samym okresie. Znacznie bardziej dynamiczny wzrost został wypracowany w obszarze telewizji cyfrowej. Przychody zwiększyły się o 30% do 97,3 mln zł. W przypadku telewizji analogowej Grupa odnotowała 6% spadek. Podobnie, jak w poprzednich okresach, rośnie znaczenie telewizji cyfrowej, która stanowi już niemal 38% w strukturze przychodów całego segmentu telewizji.

Liczba RGU telewizji przekraczała 1 mln na koniec września 2013 r., w tym 309 tys. to usługi telewizji cyfrowej w technologii DTV oraz IPTV – to 20% więcej niż rok wcześniej. Łączna liczba RGU telewizji wzrosła o 23 tys. rok do roku. Jest to efekt akwizycji, a także pozyskiwania nowych klientów na nowo budowanych i istniejących sieciach.

- Wzrosty notowane w telewizji cyfrowej odzwierciedlają strategię naszej koncentracji na sprzedaży usług generujących wyższy marże. Zamierzmy nadal koncentrować nasze wysiłki sprzedażowe w tym obszarze zwiększając liczbę użytkowników telewizji cyfrowej, co już w średnim terminie przy dalszym ograniczaniu kosztów powinno spowodować  wymierny wzrost rentowności tego segmentu – komentuje Andrzej Rogowski.

Internet
Po 9 miesiącach tego roku Grupa Multimedia Polska w segmencie internetu wypracowała niemal 159 mln zł przychodów, czyli 9% więcej niż rok wcześniej. Liczba użytkowników tej usługi wyniosła 492 tys. na koniec września 2013 r. po ponad 5 % wzroście rok do roku.

- Internet z kwartału na kwartał zwiększa swój udział zarówno w przychodach Grupy, jak i łącznej liczbie RGU. Spodziewam się, że w kolejnych kwartałach ta tendencja zostanie zachowana. Dzieje się tak, ponieważ dzięki zrealizowanym w ostatnich latach inwestycjom możemy zaoferować na naszych rynkach  konkurencyjny produkt o wysokiej jakości. Zgodnie z moimi założeniami szybka dynamika wzrostu bazy klientów i przychodów w tym segmencie jest jednym z kluczowych elementów wzrostu Multimedia Polska – mówi Andrzej Rogowski.

Usługi głosowe
Po 9 miesiącach 2013 r. przychody grupy Multimedia Polska z usług głosowych wyniosły 87,5 mln zł. Rok wcześniej było to 94,2 mln zł. Jest to trend zgodny z sytuacją na całym rynku telekomunikacyjnym. Na koniec września 2013 r. Grupa sprzedała 285 tys. usług głosowych, czyli o 2 tys. więcej niż przed rokiem.

Inwestycje Multimedia Polska
Grupa Multimedia Polska zainwestowała w pierwszych 9 miesiącach 2013 r. 153,9 mln zł, z czego 143,6 mln zł stanowiły nakłady związane z rozbudową i modernizacją sieci, wzrostem przepustowości szkieletu telekomunikacyjnego, a także wdrażaniem nowych usług. W ramach tych inwestycji m.in. przyłączono do sieci ok. 20 tys. nowych gospodarstw domowych. Pozostałe środki w kwocie 10,3 mln zł zostały przeznaczone na akwizycje.

Źródło: Multimedia
 • Dodaj do Google Bookmarks
 • Dodaj na Śledzika
 • Dodaj na Twitter
 • Dodaj do Wykop
 • Dodaj do Facebook
Aktualna ocena: 0.00
OBAT ACE MAXS OBAT WASIR BERDARAH JELLY GAMAT GOLD G TRADISIONAL OBAT KUAT PRIA CARA PEMESANAN SLIMMING CAPSULE CARA PEMESANAN ACE MAXS
2016-02-09 03:43
~HEALTH
Dodaj komentarz:
dodaj komentarz
x
Trwa logowanie użytkownika...
login:
hasło:
zaloguj
Trwa logowanie użytkownika...
login:
hasło:
zaloguj
Wszelkie znaki i nazwy firmowe zastrzeżone są przez ich wlaścicieli i zostały użyte wyłącznie w celach informacyjnych.
GSMService.pl
content: 
 • Twitter
 • Facebook
odwiedź nas na: