GSMService.pl
  • nowości
  • artykuły
  • gry
Szukaj
Szukaj
Szukaj
Tu jesteś: GSMService.pl » Aktualności

Decyzje o udostępnianiu danych

Dodał: AK - opublikowano: 2007-08-17 20:00 - czytano: 546 razy - dodaj komentarz
W dniu 16 sierpnia 2007 r. Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej podpisał decyzje ustalające zasady współpracy Telekomunikacji Polskiej S.A. z Polkomtel S.A. i Polską Telefonią Cyfrową Sp. z o.o. W decyzjach tych Prezes UKE rozstrzygnął kwestie sporne, w szczególności w zakresie rozliczeń za udostępnianie danych, kar umownych i zakresu przekazywanych danych (format rekordu).
REKLAMA
Ponadto ustalił, że Spółki te mają 2 miesiące na przekazanie do TP danych swoich abonentów. Decyzjom został nadany rygor natychmiastowej wykonalności.

Kolejne decyzje będą wydawane sukcesywnie, w pierwszej kolejności dla największych dostawców usług.

Wykonanie decyzji umożliwi uruchomienie do końca 2007 r. kompletnego Ogólnokrajowego Biura Numerów i Ogólnokrajowego Spisu Abonentów. Do zapewnienia tych usług Polska jest zobowiązana na gruncie prawa wspólnotowego. Z uwagi na ich brak toczy się przeciwko Rzeczpospolitej Polskiej sprawa przed Trybunałem Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich. Uruchomienie kompletnego Ogólnokrajowego Biura Numerów i Ogólnokrajowego Spisu Abonentów umożliwi Polsce wystąpienie do Komisji Wspólnot Europejskich o wycofanie sprawy.
  
Telekomunikacja Polska S.A. została zobowiązana do świadczenia Ogólnokrajowego Biura Numerów (OBN) i Ogólnokrajowego Spisu Abonentów (OSA), obejmującego abonentów wszystkich dostawców usług telefonii stacjonarnej i ruchomej, na mocy decyzji Prezesa UKE z dnia 14 lipca 2006 r., zmienioną następnie decyzją z dnia 25 września 2006 r.

W celu realizacji tego obowiązku przez Spółkę niezbędne jest przekazanie przez ww. dostawców danych swoich abonentów. Jest to jednak możliwe dopiero po podpisaniu umów określających warunki udostępniania tych danych. Dotychczas wielu dostawców usług nie podpisało z Telekomunikacją Polską S.A. stosownych umów, w związku z czym Spółka wystąpiła do Prezesa UKE o wydanie decyzji określających warunki udostępniania danych lub rozstrzygnięcia kwestii spornych, w zakresie których strony nie doszły do porozumienia.

Źródło: UKE
  • Dodaj do Google Bookmarks
  • Dodaj na Śledzika
  • Dodaj na Twitter
  • Dodaj do Wykop
  • Dodaj do Facebook
Aktualna ocena: 0.00
Dodaj komentarz:
dodaj komentarz
x
Trwa logowanie użytkownika...
login:
hasło:
zaloguj
Trwa logowanie użytkownika...
login:
hasło:
zaloguj
Wszelkie znaki i nazwy firmowe zastrzeżone są przez ich wlaścicieli i zostały użyte wyłącznie w celach informacyjnych.
GSMService.pl
content: 
  • Twitter
  • Facebook
odwiedź nas na: