GSMService.pl
  • nowości
  • artykuły
  • gry
Szukaj
Szukaj
Szukaj
Tu jesteś: GSMService.pl » Aktualności

GSR czyli telekomunikacyjne Davos w Warszawie

Dodał: Monika Kowalczewska - opublikowano: 2013-07-03 14:02 - czytano: 441 razy - dodaj komentarz
GSR czyli telekomunikacyjne Davos w WarszawieW dniach 3-5 lipca odbędzie się w Warszawie najważniejsze spotkanie przedstawicieli branży telekomunikacyjnej z całego świata - Światowe Sympozjum Regulatorów. Organizatorem sympozjum jest Międzynarodowy Związek Telekomunikacyjny (ITU) we współpracy z Urzędem Komunikacji Elektronicznej oraz Ministerstwem Administracji i Cyfryzacji. Światowe Sympozjum Regulatorów jest corocznym miejscem spotkania szefów krajowych regulatorów rynku telekomunikacyjnego
REKLAMA
oraz przedstawicieli branży telekomunikacyjnej. W sumie uczestniczy w nim kilkaset osób z całego świata. Wśród nich regulatorzy, ministrowie odpowiedzialni za telekomunikację, politycy, prezesi największych firm sektora ICT na świecie, eksperci rynku. To dobra okazja do wymiany poglądów i doświadczeń m.in. pomiędzy regulatorami a przedsiębiorcami telekomunikacyjnymi. GSR po raz pierwszy w historii jest organizowany na terenie kraju należącego do Unii Europejskiej (w Europie konferencja wcześniej miała miejsce jeszcze tylko w Genewie).

Tegoroczne Sympozjum jest poświęcone m.in. rozwojowi cyfrowych technik komunikacyjnych. Temat przewodni sympozjum to „Regulacje czwartej generacji: rozwój komunikacji cyfrowej”. Uczestnicy przyjrzą się ewolucji komunikacji i przejściu do czwartej generacji regulacji ICT w społeczeństwie, gdzie ważne są komunikacyjne ekosystemy, zmienna dynamika rynków oraz dostosowanie działań regulatorów i ich ról.

Światowe Sympozjum Regulatorów GSR’13 zostało objęte honorowym patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego.

Program Sympozjum odbywającego się w hotelu Hilton w Warszawie w dniach 3-5 lipca 2013 r. obejmuje szereg istotnych zagadnień takich, jak: polityka widma radiowego, strategie finansowania budowy stacjonarnych oraz mobilnych sieci szerokopasmowych, transakcje cyfrowe, migracja z IPv4 do IPv6, nowe modele biznesowe świadczenia usług dostępu do treści online, opłaty za transmisję danych w sieciach szerokopasmowych oraz znaczenie uzgadnianych standardów technicznych.

Sympozjum Regulatorów towarzyszy Światowe Forum Dialogu Regulatorów z Sektorem ICT (Global Regulators-Industry Dialogue - GRID). Uczestnicy GRID, zarówno z sektora publicznego jak i prywatnego będą mieli okazję omówić najpilniejsze wyzwania, takie jak sposoby realizacji nowych celów związanych z budową sieci szerokopasmowych wyznaczanych obecnie przez coraz większą liczbę rządów.

Sympozjum jest doskonałą platformą wymiany doświadczeń pomiędzy regulatorami z całego świata, gdzie Polska będzie mogła zaprezentować się jako kraj nowoczesny i inwestujący w innowacyjne rozwiązania. Dodatkowo mamy także nadzieję, że to wydarzenie pomoże nam w uzyskaniu reelekcji do Rady ITU, o którą będziemy zabiegać i na którą jako aktywny członek ITU w pełni zasługujemy. Rada jest najważniejszym organem ITU.

Decyzja Rady ITU o powierzeniu Polsce organizacji Światowego Sympozjum Regulatorów świadczy nie tylko o dużym zaufaniu jakim obdarzana jest polska administracja łączności, ale zapewnia również realny wpływ na merytoryczny przebieg wydarzenia (przewodniczącym obrad jest Prezes UKE Magdalena Gaj jako przedstawiciel państwa organizatora) i pozwala kształtować jego przebieg.

Na arenie międzynarodowej Polska wciąż jeszcze kojarzy się w dużym stopniu z górnictwem i kopalniami. Tymczasem już dziś sektor ICT odpowiada za większy wkład do PKB, niż górnictwo. Jego wartość szacowana jest na 20 mld euro i pod tym względem stawia nas w czołówce państw europejskich i na dziesiątym miejscu w świecie. Dekadę temu było to ok 10 mld euro, zatem odnotowaliśmy stuprocentowy wzrost. Najważniejsze jednak, że w biznesie cyfrowym wciąż jest wielki potencjał wzrostu.

Polska ma aspiracje stać się centrum informatycznym Europy i – jak szacuje Ministerstwo Gospodarki - sfera ta może odpowiadać w przyszłości nawet za 13 proc. PKB.

Obecnie sektor IT odpowiada mniej więcej za 4 proc. naszego PKB. Aby tak się stało, konieczna jest promocja Polski na forum międzynarodowym. Temu także służyć ma GSR13 – „telekomunikacyjne Davos”, w którym udział wezmą najważniejsi ludzie z branży z całego świata. Sympozjum to szansa, którą Polska musi wykorzystać do swojej promocji. Dlatego gospodarze – UKE wspólnie z MAiC przygotowali taką formułę organizacyjną sympozjum, by jego uczestnicy uzyskali największą możliwą wiedzę o Polsce ze szczególnym uwzględnieniem sektora telekomunikacyjnego i nowych technologii.

Zakończona sukcesem organizacja tej rangi wydarzenia umocni pozycje Polski w ITU i otworzy dla naszego kraju nowe możliwości działań w ramach tej agendy ONZ, jak również całej organizacji. GSR w Polsce to również element budowania pozytywnego wizerunku naszego kraju. Podczas konferencji będziemy promować nie tylko nasze sukcesy w obszarze rynku telekomunikacyjnego, ale również walory kulturowe i turystyczne.

Podczas Światowego Sympozjum Regulatorów, spotkania Stowarzyszeń Regulacyjnych oraz powiązanych spotkań poprzedzających zorganizowane zostaną również imprezy okolicznościowe, w których udział wezmą uczestnicy GSR i GILF. Wydarzenia te będą miały na celu zaprezentowanie dorobku polskiej kultury, sztuki oraz historii.

Wszystkie te elementy składają się na całościowy wizerunek Polski i sektora telekomunikacyjnego, który np.: w zakresie dostępu do Internetu mobilnego jest jednym z wiodących europejskich rynków. Należy także pamiętać, iż Polska jako jeden z pierwszych państw UE wdrożyła i uruchomiła usługi wykorzystujące technologię LTE – dzięki czemu jesteśmy obecnie liderem w Europie i jednym z najlepiej rozwijających się rynków w tym sektorze na świecie. O tym wszystkich chcemy mówić podczas GSR.

International Telecommunication Union to agenda ONZ zajmująca się technologiami informacyjnymi i komunikacyjnymi, której celem jest standaryzowanie oraz regulowanie rynku radio- i telekomunikacyjnego. ITU powstało jako Międzynarodowy Związek Telegraficzny (International Telegraph Union) w 1865 roku, co czyni ją jedną z najstarszych na świecie organizacji międzynarodowych. Do ITU należą obecnie 193 państwa – wszystkie kraje członkowskie ONZ. Polska została członkiem Międzynarodowego Związku Telekomunikacyjnego w 1921 roku.

48 państw tworzy Radę ITU będącą najważniejszym ciałem decyzyjnym. W tym gronie od 2010 roku jest Polska, która weszła tam dzięki staraniom podejmowanym przez Ministerstwo Infrastruktury, w którym obecna prezes UKE, Magdalena Gaj, zajmowała stanowisko podsekretarza stanu ds. łączności.

Od prawie 150 lat ITU koordynuje wspólne globalne wykorzystanie widma radiowego, promuje współpracę międzynarodową w przydzielaniu zasobów orbitalnych, pracuje na rzecz poprawy infrastruktury komunikacyjnej w krajach rozwijających się, a także ustanawia światowe standardy, które sprzyjają sprawnemu współdziałaniu szerokiej gamy systemów komunikacji. Od sieci szerokopasmowych do nowej generacji technologii bezprzewodowych, nawigacji lotniczej i morskiej, radioastronomii, meteorologii opartej na satelitach oraz konwergencji technologii w obszarze telefonii stacjonarnej i komórkowej, Internetu i nadawania, ITU realizuję misję usprawniania komunikacji na świecie.
Źródło: UKE
  • Dodaj do Google Bookmarks
  • Dodaj na Śledzika
  • Dodaj na Twitter
  • Dodaj do Wykop
  • Dodaj do Facebook
Aktualna ocena: 0.00
Dodaj komentarz:
dodaj komentarz
x
Trwa logowanie użytkownika...
login:
hasło:
zaloguj
Trwa logowanie użytkownika...
login:
hasło:
zaloguj
Znajdź nas na Facebook'u
Wszelkie znaki i nazwy firmowe zastrzeżone są przez ich wlaścicieli i zostały użyte wyłącznie w celach informacyjnych.
GSMService.pl
content: 
  • Twitter
  • Facebook
odwiedź nas na: