GSMService.pl
 • nowości
 • artykuły
 • gry
Szukaj
Szukaj
Szukaj
Tu jesteś: GSMService.pl » Aktualności

UKE: Rynek telekomunikacyjny w 2012 roku

Dodał: Monika Kowalczewska - opublikowano: 2013-07-01 16:57 - czytano: 509 razy - dodaj komentarz
UKE: Rynek telekomunikacyjny w 2012 rokuPrezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej prezentuje Raport o stanie rynku telekomunikacyjnego w Polsce w 2012 roku, sporządzony na podstawie danych przekazanych w ramach corocznej sprawozdawczości przedsiębiorców telekomunikacyjnych za rok 2012, zgodnie z art. 7 Prawa Telekomunikacyjnego. Wartość rynku telekomunikacyjnego mierzona przychodami z tytułu prowadzenia działalności telekomunikacyjnej wyniosła w 2012 r. 41,7 mld zł, co stanowiło spadek
REKLAMA
o około 2,4% względem roku poprzedniego. Łączne przychody operatorów ze świadczenia usług dostępu do Internetu, telefonii ruchomej oraz stacjonarnej osiągnęły poziom 27,8 mld zł.

Dostęp do Internetu

Wartość segmentu osiągnęła poziom 4,4 mld zł co stanowiło wzrost o 10,7% w porównaniu do 2011r. Dostęp do Internetu posiadało łącznie ponad 11,6 mln użytkowników. Przełożyło się to na penetrację gospodarstw domowych na poziomie 83,5%, odnotowując wzrost o ponad 8% w przypadku usług stacjonarnych, natomiast aż o 21% w odniesieniu do dostępu mobilnego.

Najpopularniejszą formą dostępu były modemy 2G/3G – korzystało z nich blisko 35% wszystkich odbiorców usługi. Internet mobilny stał się również drugą technologią po xDSL generującą najwyższe przychody w segmencie. Swoją pozycję na rynku umocnili również operatorzy TVK oferujący wysokie przepływności łącza po atrakcyjnych cenach.

Biorąc pod uwagę cały segment dostępu do Internetu (zarówno stacjonarny, jak i mobilny), liderem na rynku z największą liczbą abonentów stała się PTK Centertel. Przy rozróżnieniu na usługi mobilne oraz stacjonarne, największe udziały posiadały niezmiennie, odpowiednio Polkomtel oraz Telekomunikacja Polska.

Polska wyróżniała się na tle krajów europejskich wysokim nasyceniem usługami mobilnego Internetu, które utrzymywało się 1,1 p.p. powyżej średniej unijnej.

Usługi telefonii ruchomej
Na koniec 2012 r. w Polsce było ponad 53,9 mln aktywnych kart SIM. Penetracja usługą osiągnęła poziom 140%, natomiast wartość segmentu – 18,9 mld zł.

Czterech głównych operatorów – PTK Centertel, Polkomtel, T-Mobile Polska oraz P4 obsługiwało łącznie 98,7% wszystkich użytkowników i generowało 99,7% całkowitych przychodów ze świadczenia usługi.

Swoją pozycję na rynku umocniła spółka P4, która zwiększyła liczbę swoich klientów o 23% w porównaniu do 2011 r. Operator posiadał też największe udziały pod względem migracji numerów – 64% ogółu osób przenoszących numer zdecydowało się na sieć P4.

Dynamicznie rozwijał się segment transmisji danych przy wykorzystaniu telefonów komórkowych. W 2012 r. nastąpił wzrost przychodów z tej usługi o 23% oraz wolumenu ruchu o 113,2% w stosunku do roku poprzedniego.

Usługi telefonii stacjonarnej
W segmencie telefonii stacjonarnej utrzymywała się ujemna dynamika zmian. Wartość rynku spadła o 13,5%, liczba abonentów o 6,3%, natomiast wolumen ruchu o 9,5%.

Spadek popularności telefonii stacjonarnej dotyczył przede wszystkim tradycyjnych form dostępu przez łącza PSTN. Coraz silniejszą konkurencją dla tych usług stają oferty operatorów TVK, którzy odnotowali wzrost liczby łączy o ponad 24% w stosunku do 2011 r.

Udziały w rynku operatora zasiedziałego utrzymały trend spadkowy. W 2012 r. Telekomunikacja Polska obsługiwała 57,4% abonentów telefonii stacjonarnej generując 55,7% całkowitych przychodów ze świadczenia usługi.

Najważniejsze trendy na rynku telekomunikacyjnym

Wśród najważniejszych trendów występujących na rynku telekomunikacyjnym należy wskazać:
 • utrzymujący się wzrost dostępności i korzystania z Internetu, nie tylko za pomocą komputera, lecz także coraz popularniejszych urządzeń mobilnych, w tym smartfonów. W efekcie w 2012 r. nastąpił wzrost penetracji usługami szerokopasmowymi (mobilnymi i stacjonarnymi) oraz wielkości transmisji danych w telefonii ruchomej.
 • rosnąca popularność usług mobilnych i pogłębiający się efekt substytucji wobec usług stacjonarnych, zarówno głosowych jak dostępu do Internetu.  Modemy 2G/3G stały się najpopularniejszą technologią dostępową, a wskaźnik penetracji Internetem mobilnym przekroczył średnią unijną o 1,1 pp. W przypadku usług telefonii ruchomej, podobnie jak w poprzednich latach, odnotowano wzrost liczby użytkowników oraz wolumenu przy jednoczesnych istotnych spadkach w segmencie telefonii stacjonarnej
 • umocnienie pozycji konkurencyjnej operatorów telewizji kablowych w segmencie dostępu do Internetu oraz telefonii stacjonarnej. W przypadku usług szerokopasmowych, atrakcyjność oferty TVK opierała się na niskich cenach oraz wysokich przepływnościach łącza. Jednocześnie posiadali oni w swoim portfolio szeroki wybór usług pakietyzowanych, dzięki czemu wzrastały ich udziały  w segmencie telefonii stacjonarnej.
Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej informuje, że w Raporcie zawarto niepełne informacje w zakresie zrealizowanych i planowanych inwestycji. Ze względu na błędy i niekompletność danych od operatorów telefonii ruchomej informacje o inwestycjach w sieci dostępowe nie zawierają danych w zakresie technologii 2G/3G/4G. Po ich uzupełnieniu przez operatorów oraz ponownej weryfikacji przez Prezesa UKE rozdział ten zostanie skorygowany i uzupełniony.
Źródło: UKE
 • Dodaj do Google Bookmarks
 • Dodaj na Śledzika
 • Dodaj na Twitter
 • Dodaj do Wykop
 • Dodaj do Facebook
Aktualna ocena: 0.00
Dodaj komentarz:
dodaj komentarz
x
Trwa logowanie użytkownika...
login:
hasło:
zaloguj
Trwa logowanie użytkownika...
login:
hasło:
zaloguj
Znajdź nas na Facebook'u
Wszelkie znaki i nazwy firmowe zastrzeżone są przez ich wlaścicieli i zostały użyte wyłącznie w celach informacyjnych.
GSMService.pl
content: 
 • Twitter
 • Facebook
odwiedź nas na: